10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Tradycyjnie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja kończy uroczysta Sesja Rady Miejskiej w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu.

W tym roku, oprócz Nagrody Miasta Przemyśla, którą otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, wręczone zostały również inne odznaczenia.

Tytułu Laureata Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla to prestiżowe, przyznawane raz w roku wyróżnienie, które jest wyrazem uznania za całokształt działalności kulturalnej, ochronę dziedzictwa narodowego oraz budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Przemyśla. W przypadku Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu na szczególne wyróżnienie zasługuje wspieranie konserwacji istniejących zabytków architektonicznych i historycznych, nekropolii, miejsc pamięci narodowej oraz wybitnych osobowości naszego miasta.

 

 

Postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymała Pani Małgorzacie Sumiec w uznaniu dla jej osiągnięć pedagogicznych oraz zaangażowanie w upowszechnianie kultury. Pani Małgorzata jest nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego w Przedszkolu nr 3 w Przemyślu.

 

Honorowe wyróżnienie "Zasłużony dla Miasta Przemyśla" z rąk Wiceprezydenta Bogusława Świeżego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Bala otrzymał natomiast prof. Jerzy Motylewicz.

Jerzy Motylewicz jest doktorem habilitowanym i profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W czasie swojej kariery był promotorem 252 magistrów i 5 doktorów (wśród nich jeden pracownik naukowy Uniwersytetu Viterbo w Rzymie). W ciągu całego okresu aktywności naukowej zajmował się działalnością popularyzatorską w zakresie historii. W tym celu współpracował ze szkołami i licznymi towarzystwami w Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku, Kańczudze, Rzeszowie, Pruchniku, Cieszanowie i innych miastach. Brał udział w wielu odczytach. Jest autorem książek naukowych (Dzieje Kańczugi, Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku) oraz ponad stu rozpraw i artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych w kraju i za granicą.


 

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej swoimi występami uświetnili: Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl oraz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Strojów Historycznych ,,Damy i Huzary".

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 04-05-2023 10:53
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 04-05-2023 12:56