22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi

Paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

   Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza do udziału we wspólnej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi. Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanym na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin. Pomoc zakłada opiekę ze strony konkretnej polskiej rodziny lub grupy osób, firm, instytucji i partnerów Akcji nad rodziną białoruską w postaci np.:

- pomocy materialnej, np. paczki z żywnością i ubraniami - mogą być przesyłane bezpośrednio przez darczyńców lub ze środków wpłacanych przez darczyńców i zgromadzonych przez organizatorów Akcji na specjalnym subkoncie SGiPM: 33 1060 0076 0000 3300 0030 37 69 z dopiskiem "Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi";

- przyjmowania dzieci na wypoczynek i leczenie w Polsce;

- pomocy w zakupie artykułów szkolnych, książek, pomocy naukowych, nauczaniu języka polskiego.

 

   Osoby obdarowywane na Białorusi na własne życzenie mogąbyć anonimowe, aby uniknąć dodatkowych szykan ze strony władz białoruskich. Ich nazwiska w takim wypadku będą tylko znane organizatorom Akcji w Polsce i partnerom po stronie białoruskiej. Partnerem głownym ze strony białoruskiej jest Komitet Pomocy Represjonowanym przy Ruchu "Za Swabodu" Aleksandra Milinkiewicza. Ponadto partnerami mogą być: parafie katolickie i wspólnoty innych wyznań w Polsce i na Białorusi, samorządy terytorialne i zawodowe w Polsce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, media (gazety w Polsce, Radio Svoboda, telewizje i stacje radiowe), środowiska i organizacje Polonii.

   Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski tak pisze w swoim wystąpieniu zachęcającym do włączenia się w akcję: "Uważamy, że nadszedł czas spłaty przez nasze społeczeństwo długu, który został zaciągnięty w czasach kiedy to my otrzymywaliśmy i różnego rodzaju inną pomoc, jako prześladowani i jej potrzebujący w czasach Solidarności i stanu wojennego. (...) Nasze Stowarzyszenie dysponuje adresami tych rodzin na Białorusi, które otrzymaliśmy od Pani Iny Kulej, żony Aleksandra Milinkiewicza, kandydata zjednoczonej opozycji na prezydenta Białorusi w poprzednich wyborach. "

Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2007 14:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43