14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu w dniu 24 grudnia 2007r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia br. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 229/07 z dnia 19 września br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu będą czynne wydziały, w których zostały wyznaczone dyżury celem zapewnienia obsługi mieszkańców. Na podstawie powyższego Zarządzenia dzień ten został odpracowany w sobotę 8 grudnia br.

Dyżur pełnić będą wydziały:

1) Organizacyjno – Administracyjny,
2) Finansowy,
3) Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich,
4) Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
5) Geodezji, Kartografii i Katastru,
6) Mienia Komunalnego,
7) Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
8) Gospodarki Lokalowej,
9) Komunikacji,
10) Spraw Społecznych i Obywatelskich (Czynne jest stanowisko ds. składania wniosków oraz odbioru dowodów osobistych)
a także Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2007 07:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43