Wystąpienia Prezydenta Miasta w sprawie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 5

   Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma zwrócił się do Prezydenta RP, Premiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Podkarpackiego z prośbą o pomoc w ostatecznym rozwiązaniu problemu własności nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. T. Kościuszki 5 i związanych z tym starań Związku Ukraińców w Polsce o jej zwrot.
   Trwające od dłuższego czasu spotkania i rozmowy nie przyniosły niestety rozstrzygnięcia w tej „bardzo istotnej dla Przemyśla i jego mieszkańców sprawy, która od kilku lat wpływa na stosunki narodowościowe w naszym mieście, a ma również swoje reperkusje międzynarodowe”. Prezydent podkreślił także pełną determinację władz samorządowych Miasta Przemyśla rozwiązania kwestii własności tej nieruchomości w sposób zadowalający obydwie strony i w myśl Rezolucji Rady Miejskiej nr 1/2007, czyli pod warunkiem zabezpieczenia interesu miasta w postaci stosownej rekompensaty.

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-12-2007 13:41 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43

Na skróty