Dodatkowy nabór na kotły na biomasę

LOGO.jpeg

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, o rozpoczęciu naboru uzupełniającego do udziału w projekcie pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI REACT-EU, działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.

Powyższy nabór dotyczy wyłącznie mieszkańców Przemyśla zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne automatyczne kotły na biomasę (pellet).

Dostępna liczba kotłów na biomasę w ramach naboru uzupełniającego to 13 szt.

Ankietę doboru technicznego należy złożyć osobiście w terminie od 27.03.2023 r. do 21.04.2023 r. w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu na kancelarii ogólnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: .

W przypadku przesyłania ankiety mailem należy pamiętać, aby był to skan podpisany przez upoważnioną osobę, plik załącznika musi być nazwany w następujący sposób „nazwisko_ imię_ adres_ ankieta_nabór_uzupełniający”  (kolejność wpisywania danych jest ważna). Takie same dane należy umieścić w tytule maila.

Do Ankiety doboru technicznego należy dołączyć „Oświadczenie o likwidacji kotła centralnego ogrzewania opalanym paliwem stałym” - do pobrania poniżej.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, tel. 16 675 20 52 lub 16 675 20 68.

PDFAnkieta_doboru OZE_Przemysl_UZUP_KOTŁY.pdf (403,69KB)

PDFoswiadczenie-o-likwidacji-kotla-centralnego-ogrzewania-opalanym-paliwem-stalym1.pdf (557,39KB)

PDFRegulamin_13.03.2023.pdf (689,14KB)

PDFUMOWA_Biomasa_wzór.pdf (815,98KB)

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 24-03-2023 09:47 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 07-04-2023 10:00

Na skróty