Ogłoszono otwarte konkursy ofert na zadania w roku 2008

Informujemy o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zapraszamy do działu Konkursy.

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-12-2007 08:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-12-2007 08:39

Na skróty