12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

OGŁOSZENIE

 

W dniu 08.03.2023 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2022 poz. 1327 ze zm.) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Związkowi Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „Krajeczka” – koncert z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 6 000,00 zł.

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać:

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kancelaria@um.przemysl.pl
  3. przez e PUAP na adres 1srwa0y68c/skrytkaESP

 

PDFOferta KRAJECZKA.pdf (1,49MB)

PDFOgłoszenie .pdf (332,95KB)

 

 

 

 

 

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 14-03-2023 12:45
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 20-03-2023 15:21