Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) ogłosił nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2023 (Project Support Facility, PSF) dla podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji.

 

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

W realizację projektu muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech ww. państw, a grant dla projektu może wynieść maksymalnie 65 tys. EUR.  Wnioski można składać na specjalnym formularzu do 31 marca 2023 r.

Edycja PSF 2023

Projekty w 2023 powinny koncentrować się na długofalowym priorytecie RPMB „Bezpieczny i stabilny region”.

Wpływ różnych czynników, w tym zmiany klimatu, zakłóca działanie systemów naturalnych, ekonomicznych i społecznych, od których jesteśmy zależni, dlatego też cel zaproszenia do składania wniosków jest związany z pracami w ramach wszystkich trzech długoterminowych priorytetów RPMB:

  1. „Bezpieczny i stabilny region” ma na celu sprawienie, aby każdy czuł się bezpiecznie w każdym zakątku naszego regionu poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa cywilnego, zapobieganie wyzyskowi i ochronę najbardziej narażonych osób w regionie Morza Bałtyckiego oraz wzmocnienie znaczenia współpracy transgranicznej i interdyscyplinarnej.
  2. „Zrównoważony i prosperujący region” wspiera żywotne i odporne społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu i ich wpływu na społeczności i ekosystemy, a także zapewnienie przyjaznego dla środowiska, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.
  3. „Tożsamość regionalna” ma na celu wspieranie integracji społecznej poprzez kreatywne inicjatywy kulturalne, edukację na wysokim poziomie i inicjatywy młodzieżowe.

Zakres działań:

– Rozwijanie i poszerzanie współpracy pomiędzy rządami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami wolontariuszy, naukowcami, praktykami i decydentami z różnych sektorów i poziomów w zakresie zarządzania rosnącym ryzykiem związanym ze zmianami klimatu.

– Ustanowienie punktu spotkań dla wymiany najlepszych praktyk wdrożeniowych.

– Szkolenie i budowanie potencjału dla krajowych i lokalnych podmiotów w zakresie identyfikacji, oceny i zarządzania wpływem zagrożeń związanych ze zmianami klimatu na społeczeństwa i ekosystemy.

– Ustanowienie i utrzymanie zrównoważonych i integracyjnych programów, opracowanie praktycznych środków, modeli współpracy i narzędzi w celu ochrony wszystkich grup społecznych przed skutkami różnych czynników ryzyka, w tym zmian klimatu, oraz zaangażowanie w budowę bardziej odpornych społeczności.

– Inne zintegrowane i innowacyjne podejścia do promowania celów niniejszego konkursu.Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2023 zostanie przeprowadzony w terminie do 31 marca 2023 r. Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/psf/.

Zasady konkursu dostępne są na stronie: Project Support Facility (PSF) – CBSS. W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB ().

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-03-2023 08:53 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-03-2023 08:53

Na skróty