Ogłoszenie Prezydenta Miasta o poszukiwaniu kandydatów do pracy - kwalifikacja wojskowa

Prezydent Miasta Przemyśla poszukuje kandydatów do wykonywania pracy związanej z kwalifikacją wojskową planowaną na okres od 17.04.2023 r. do 25.05.2023 r. polegającej na wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym prowadzona jest kwalifikacja wojskowa.

Do ww. prac Prezydent Miasta planuje zatrudnić 4 osoby na umowę zlecenie zawartą na okres trwania kwalifikacji wojskowej, tj. od 17.04.2023 r. do 25.05.2023 r. z wynagrodzeniem równym kwocie wynikającej z ilości przepracowanych godzin (do 9 godzin dziennie) pomnożonej przez wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (22,80 zł brutto).

Oferta adresowana jest do osób z wykształceniem minimum średnim, posiadających umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, zdyscyplinowanych, komunikatywnych, kulturalnych i uprzejmych w stosunku do współpracowników, jak i do osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.

Wymagane dokumenty, tj. podanie, CV oraz podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (do pobrania jako załącznik niniejszego ogłoszenia), należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 w terminie do 23.03.2023 r. w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz z dopiskiem  „Oferta dotycząca kwalifikacji wojskowej”. 

Proszę również o wskazanie w podaniu numeru telefonu do kontaktu, ponieważ osoby wytypowane do przedmiotowych prac zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 30.03.2023 r.

PDFZałącznik - RODO.pdf (202,20KB)

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
(-)
WOJCIECH BAKUN

 

 

Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 09-03-2023 08:29 Modyfikował(a): Maciej Szeremeta Data modyfikacji: 13-03-2023 09:01

Na skróty