Otwarty konkurs ofert w ramach zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI

W ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI  zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zapraszamy do udziału w otwartym ogólnopolskim konkursie ofert.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.


W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie działań na terenie gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich, gmin miejskich do 120 tys. mieszkańców oraz ich związków w celu utworzenia Społecznych Agencji Najmu na ich terenie. Dzięki planowanym działaniom samorządy lokalne mogą zwiększyć ofertę mieszkaniową, bez ponoszenia wydatków na budowę nowych mieszkań.  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje pozarządowe, gotowe do podjęcia działań m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.
Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł
Ponadto podczas trwania konkursu Operator konkursu zrealizuje 4 bezpłatne webinary edukacyjno-informacyjne w celu wprowadzenia w tematykę zadania publicznego i wyjaśnienia najważniejszych zasad udziału w otwartym konkursie ofert. Terminy webinarów oraz zapisy poprzez formularz na stronie internetowej:  https://wzajemniepotrzebni.pl/

Zostaną przeprowadzone również bezpłatne szkolenia w zakresie: tworzenia i prowadzenia Społecznych Agencji Najmem oraz zarządzania najmem. Szkolenia odbędą się w przystępnej formule online, z możliwością zadawania pytań i konsultowania pojawiających się niejasności.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie internetowej: https://wzajemniepotrzebni.pl/

Operatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-02-2023 09:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-02-2023 09:52

Na skróty