Zespół zadaniowy ds. Strategii Partycypacji Społecznej na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej

W dniu 01.02.2023 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta z przedstawicielami samorządów uczniowskich szkół podstawowych z terenu m. Przemyśla z udziałem Prezydenta Miasta Wojciecha Bakuna.

Podczas spotkania przyjęto propozycję przeprowadzenia badania ankietowego wśród siódmo- i ósmoklasistów dotyczącego ich preferencji edukacyjnych na dalszych ścieżkach kształcenia. Młodzieżowy samorząd miejski wraz z samorządami uczniowskimi zobowiązały się do przeprowadzenia badania drogą ankiety internetowej już w najbliższym tygodniu. Aktualnie trwają prace nad technicznym i merytorycznym przygotowaniem badania.

 

Wyniki badania, które zostaną opracowane pod opieką socjologów z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, posłużyć mają do wsparcia procesu decyzyjnego dotyczącego otwarcia konkretnych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, trwającego aktualnie w Wydziale Edukacji i Sportu UM w Przemyślu.

 

Pomysłodawcą i opiekunem działania jest zespół zadaniowy ds. Strategii Partycypacji Społecznej działający w ramach projektu pn. "Razem Zmieniamy Przemyśl" oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

 

Uprzejmie dziękujemy zaangażowanym samorządom za przybycie.

Monika Lach

Arkadiusz Południak

Zespół zadaniowy ds. Strategii Partycypacji Społecznej

Zdjęcia: Kamil Krukiewicz

Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 03-02-2023 09:26 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 03-02-2023 09:26

Na skróty