Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu realizacji zadań publicznych dot. profilaktyki uzależnień.

W związku z organizowanym szkoleniem z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu, skierowanym do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (w tym: do przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych, będących realizatorami ww. Programu), zapraszam do uczestnictwa w ww. przedsięwzięciu.

W szkoleniu mogą wziąć udział także podmioty, które jeszcze nie realizowały zadań z zakresu ww. Programu.

Terminy i miejsce szkolenia:

13.02.2023 r./14.02.2023 r., rozpoczęcie o godz. 14.00;

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych,

ul. Ratuszowa 1 (parter, s. nr 6)

Czas trwania szkolenia:

3 godziny zegarowe

Cele szkolenia:

  1. Dostarczenie odbiorcom szkolenia rzetelnej wiedzy o szkodliwym działaniu wszelkich substancji uzależniających oraz o uzależnieniach behawioralnych.
  2. Zwiększenie kompetencji w zakresie opracowywania, przygotowywania i realizacji programów profilaktycznych, dostosowanych do konkretnych grup wiekowych.
  3. Opracowanie zasad prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, którymi powinien kierować się wychowawca.

W związku z powyższym zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2023 r. (do godz. 13.00) pod nr tel. 16 675 20 48 lub drogą elektroniczną na adres: .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie sfinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na lata 2022-2025.

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 02-02-2023 13:59 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 02-02-2023 14:53

Na skróty