Wsparcie w ramach modelu „POWER dla nowych możliwości”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje model „POWER dla nowych możliwości” w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wsparcie w ramach modelu „POWER dla nowych możliwości” jest skierowane do osób, które:

  • Ukończyły 18 rok życia
  • Korzystają w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony
  • Posiadają nadany status UKR w rejestrze PESEL lub złożony wniosek o nadanie numeru PESEL UKR, który należy potwierdzić uzyskanym numerem PESEL

 

Formy wsparcia oferowane w ramach modelu:

  • Nauka języka polskiego,
  • Przybliżenie niuansów polskiego systemu opieki zdrowotnej,
  • Przekazanie wiedzy o tym, jak znaleźć legalną pracę,
  • Przybliżenie zasad funkcjonowania placówek, przedszkoli i szkół polskich.

 

Ponadto zapewniamy wsparcie asystenta międzykulturowego, doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego oraz zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad dziećmi oraz wyżywienie w trakcie trwania zajęć.

 

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

www.procarpathia.pl

ul. Rynek 16/1

35-064 Rzeszów

POWER.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-01-2023 10:56 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-01-2023 10:57

Na skróty