Stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych objętych systemem Gminy oraz Harmonogram odbioru odpadów 2024 r.

INFORMACJA

Informujemy Państwa, że  od 1 stycznia 2024 r.  nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości zamieszkałych (od osoby).

Dla nieruchomości (tzw. mieszanych) i nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami stawki opłat (od pojemnika) pozostają na poziomie
z 2023r.

 

Obowiązujące stawki zostały wprowadzone na mocy Uchwał:

PDFNr 167/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu  z dnia 21 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. (168,65KB)
 

PDFNr 11/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. (183,10KB)

 oraz

PDFNr 62/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. (194,12KB)

 

Poniżej obowiązujące w 2024r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców dla nieruchomości tzw. mieszanych i nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki dla nieruchomości zamieszkałych od osoby.

(obowiązują od  dnia 1 stycznia 2023r.)

zbierane w sposób selektywny

opłata podwyższona za brak segregacji

36,00 zł

144,00 zł

 

Stawki dla nieruchomości tzw. mieszanych i nieruchomości niezamieszkałych  od pojemnika.

(obowiązują  od dnia 1 lutego 2022r.)

zbierane w sposób selektywny

opłata podwyższona za brak segregacji

60 L

12,47

49,88

110 L

22,86

91,44

120 L

24,94

99,76

240 L

49,88

199,52

360 L

74,82

299,28

660 L

137,17

548,68

770 L

160,03

640,12

1 100 L

228,62

914,48

7 000 L

1 454,83

5 819,32

 
  1. Nie jest wymagane składanie nowej deklaracji przez mieszkańców,
     
  2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy będą w 2024r. wytwarzać odpady biodegradowalne tj. BIO (kuchenne) i BIO (zielone) obowiązani są dokonać zmianę deklaracji ws. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
     
  3. Z uwagi, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024r. pozostają na poziomie 2023r. nie otrzymacie Państwo zawiadomienia o wysokości opłaty.

 

Poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

 

  • z nieruchomości zamieszkałych  i tzw. mieszanych w 2024 r. umieszczony na stronie wykonawcy: Przemyskiej Gospodarki Komunalnej  spółka z o.o.   w Przemyślu.

https://smart.przemysl.eu/57305/harmonogram-wywozu-odpadow.html
 

  • z nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  w 2024 r. Miasta Przemyśl umieszczony na stronie wykonawcy: FBSerwis Karpatia  spółka z o.o.  Zakład w Przemyślu.

https://www.fbserwis.pl/nasze-uslugi/gospodarka-odpadami/odbior-odpadow-z-posesji-niezamieszkalych/

 

 

 


 

Opublikował(a): Mariusz Hatalski Data publikacji: 13-01-2023 08:30 Modyfikował(a): Mariusz Hatalski Data modyfikacji: 29-12-2023 08:44

Na skróty