1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe inwestycje drogowe w naszym mieście

Jeszcze przed końcem 2022 roku, udało się zakończyć dwie kolejne inwestycje w naszym mieście. Oddane do użytku zostały ulice H. Siemiradzkiego i ulica Mostowa. 

Zadanie „Remont drogi krajowej nr 28 – ulica H. Siemiradzkiego w Przemyślu na odcinku od km 346+828 do km 347+212” w całości wartowało niespełna 2 miliony złotych, z czego dofinansowane zostało 700 000 zł.

W celu wykonania remontu nawierzchni jezdni i chodników wykonane zostały następujące roboty:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni tj.: warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonanie nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych wraz z częściową wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonanie nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych
 • uzupełnienie oraz wymiana istniejących elementów odwodnienia ulicy,
 • regulacja pionowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Zakres rzeczowy inwestycji:

 • studzienki ściekowe betonowe - 14 szt.
 • regulacja pionowa studzienek - 47 szt.
 • ściek przykrawężnikowy - 130 m2
 • krawężniki kamienne / betonowe - 915 m
 • obrzeża betonowe - 710 m
 • nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej - 1 640 m2
 • nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej - 220 m2
 • nawierzchnia jezdni - 3 820 m2
   

 

 

Drugim zadaniem było „Remont ulicy Mostowej w Przemyślu” w ramach zadania:„Przebudowa ulicy Mostowej” którego całkowita wartość inwestycji wyniosła: 502 948,48 zł.

Wykonawcą robót: REKRO Karolina Michalcewicz Dybawka, ul. Źródlana 2 37-741 Krasiczyn

Realizacja inwestycji polegała na:

 

 • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej
 • rozbiórce istniejących chodników z masy mineralno – asfaltowej lub betonowych płyt chodnikowych
 • zabezpieczeniu istniejącego kanału technologicznego (osuszająco – instalacyjnego)  przylegającego do fundamentów budynku Rynek 1
 • ułożeniu warstwy jezdnej z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego
 • wymianie istniejącej nawierzchni chodników na nową z kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej
 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Zakres rzeczowy inwestycji:

 • studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem i syfonem - 3 sztuki
 • przykanaliki PVC 200mm - 11 bm
 • krawężniki kamienne - 51 mb
 • nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej - 187 m2
 • nawierzchnia chodników z kostki kamiennej - 200 m2
 • ściek z kostki kamiennej - 50 mb

 

 

 

zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 03-01-2023 12:33
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 03-01-2023 12:36