Konsultacje społeczne dotyczące petycji w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny”

Realizując wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 06.12.2022 r. ogłasza się konsultacje społeczne w formie wyrażenia opinii, uwag i wniosków dot. petycji w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny”.

Opinie, uwagi i wnioski  można złożyć w terminie od dnia 03.01.2023r. do dnia 24.01.2023r.
na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

            Z treścią dokumentu zapoznać się można:

 • w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1,
  37 – 700 Przemyśl, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30,
 • na Tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu
  – na stronie internetowej pod adresem www.przemysl.pl .

             Opinie, uwagi i wnioski z wykorzystaniem formularza należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: ,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
  (z dopiskiem: konsultacje - Wydział Spraw Społecznych),
 3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, do Kancelarii Ogólnej
  (na parterze), w godzinach pracy Urzędu.  

            Zebrane opinie, uwagi i wnioski zostaną poddane pod dyskusję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemyślu i następnie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

            Nie będą rozpatrywane opinie, uwagi i wnioski:

 1. złożone po dniu 24.01.2023 r.,
 2. przesłane w innej formie niż na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

PDFPetycja w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny”.pdf (3,79MB)
DOCFORMULARZ konsultacji społecznych.doc (60,50KB)
 

 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 03-01-2023 08:41 Modyfikował(a): Łukasz Palko Data modyfikacji: 12-01-2023 12:48

Na skróty