Ogłoszenie - usuwanie wyrobów azbestowych

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza od dnia 02.01.2023 r.  nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących  gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie w roku 2023  dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl.

Wnioski o udzielenie oraz rozliczenie dotacji można uzyskać:

  1. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Przemyśla, ul. Rynek 1, w godz. 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz w godz. 7.30 – 16.00 we wtorki,
  2. w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska, ul. Wodna 11, w godz. 7.30 – 15.30 w  poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz w godz. 7.30 – 16.00 we wtorki,
  3. poprzez stronę internetową www.przemysl.pl w zakładce: Czyste miasto.

biohazard-24049_1280.png

Refundacja kosztów wynosi 80% kosztów koniecznych do realizacji zadania, ale nie więcej niż 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i  montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji oraz kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy dotacji  według kolejności wpływu wniosków.

Termin rozliczenia zadania nie później niż do dnia 31 października 2023 r.

Regulamin udzielania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl stanowi uchwała nr 29/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 lutego 2019 r.

Wypełnione wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Przemyśla, Rynek 1, w godz. od 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz w godz. 7.30 – 16.00 we wtorki lub drogą elektroniczną: kancelaria@um.przemysl.pl

 

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 02-01-2023 08:54 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 02-01-2023 08:54

Na skróty