9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

   XVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2007 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Kolumnowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (I piętro) ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r.:

1)przedstawienie projektu uchwały budżetowej – proj. Nr 259/2007,
2)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o prognozie kwoty długu,
3)odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu,
4)dyskusja,
5)głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
6)uchwalenie budżetu miasta.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. – proj. Nr 306/2007, Nr 307/2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2008 r. dla oddziałów żłobkowych w Przedszkolach Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 299/2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla miejskiego zakładu budżetowego na 2008 r. – proj. Nr 300/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla – proj. Nr 308/2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 303/2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. Nr 304/2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2008 r. – proj. Nr 301/2007.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2007 roku – proj. Nr 302/2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rady – proj. Nr 305/2007.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-12-2007 09:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43