Uroczyste oddanie do użytku Kopca Tatarskiego i Fortecznej Trasy Turystycznej

W dniu 28 listopada br. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania inwestycji zrealizowanej w ramach projektu „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej”. Przybyłych na uroczystość powitał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Po przejściu ścieżkami wokół kopca, przed schodami prowadzącymi na miejsce widokowe na Kopcu Tatarskim przecięta została wstęga. Aktu poświęcenia tej inwestycji dokonał Proboszcz przemyskiej Archikatedry Ks. Archiprezbiter Mieczysław Rusin.
Wykonawcą robót budowlanych była Firma Budownictwo Naftowo-Gazownicze NAFTOMONTAŻ Przemyśl Sp. z o.o. Projekt ten współfinansowany był w 75% (kosztów kwalifikowanych) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % (kosztów kwalifikowanych) przez budżet państwa. Pozostała część wkładu pochodziła z budżetu Miasta. Wartość całej inwestycji wyniosła ok. 2 mln. zł.

Zakres robót objął:

-   budowę ciągów pieszo rowerowych,
- budowę nowego i przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,
- przebudowę istniejących dróg fortecznych - dojazdów do parkingów wraz ze zjazdami drogowymi z ul. Przemysława,
- wzmocnienie korony i podstawy Kopca Tatarskiego wraz z odwodnieniem,
- budowę oświetlenia terenu,
- budowę amfiteatru plenerowego na terenie fortu Zniesienie,
- budowę wiaty piknikowej,
- elementy małej architektury.

JPGUroczyste oddanie do użytku Kopca Tatarskiego i Fortecznej Trasy Turystycznej (115,66KB)

JPGUroczyste oddanie do użytku Kopca Tatarskiego i Fortecznej Trasy Turystycznej (141,55KB)

JPGUroczyste oddanie do użytku Kopca Tatarskiego i Fortecznej Trasy Turystycznej (118,45KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-11-2007 15:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43

Na skróty