Zakończył się remont ulicy Goszczyńskiego !

Dzisiaj tj. 7 grudnia br. miał miejsce końcowy odbiór zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont nawierzchni jezdni ulicy Seweryna Goszczyńskiego w Przemyślu". Całkowity koszt inwestycji wyniósł 881 056,90 zł.

W procedurze odbioru uczestniczyli Wiceprezydent Miasta Przemyśla Bogusław Świeży, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Zastrowski, przedstawiciele wykonawcy, pracownicy jednostek organizacyjnych tut. Urzędu oraz licznie przybyli mieszkańcy, którzy mogą się cieszyć ze zrealizowanej inwestycji. W trakcie spotkania - na pytania i sugestie mieszkańców z chęcią odpowiadali przedstawiciele samorządu miasta.

 

 

Wykonawcą inwestycji była Firma Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stanisław Drak z Przemyśla.

W ramach inwestycji wykonano:

·         rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych lub mieszanek mineralno - bitumicznych,

·         ułożono podbudowy z kruszywa łamanego,

·         ułożono warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych,

·         wykonano utwardzonego pobocza,

·         remont istniejących elementów odwodnienia ulicy,

·         dokonano regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

 

Zdjęcia: Maciej Wolański, Wydział Promocji i Kultury

Informacje: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Maciej Wolański Data publikacji: 07-12-2022 15:09 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 07-12-2022 15:41

Na skróty