1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2027 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie https://bip.przemysl.pl/67361/3748/zarzadzenie-nr-5992022-prezydenta-miasta-przemysla-z-dnia-25-11-2022-w-sprawie-ogloszenia-naboru-kandydatow-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-na-czlonkow-komisji-konkursowej-oceniajacej-oferty-skladane-wramach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-wlatach-2023-2027-zadania-publicznego-zzakresu-pomocy-spolecznej-pn-dofinansowanie-dzialalnosci-osrodka-wsparcia-dla-osob-starszych-iniepelnosprawnych.html

 

grafika poglądowa - koła zębate z postaciami ludzi

Opublikował: Magdalena Świtalska | Data publikacji: 25-11-2022 13:37
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 28-11-2022 09:03