Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii”, na lata 2023 – 2027.

Prezydent Miasta Przemyśla, działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii”, na lata 2023 – 2027 i zaprasza do składania ofert:

Tytuł zadania: Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do 09.12.2022 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 1,  tel. 16 675 20 48.

UWAGA! NOWE WZORY.

DOCXZałącznik Nr 2 - WZÓR OFERTY.docx (29,47KB)
DOCXZałącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA.docx (23,10KB)
DOCXZałącznik Nr 4 - WZÓR SPRAWOZDANIA.docx (26,48KB)
DOCXZałącznik Nr 5 - HARMONOGRAM.docx (18,25KB)
DOCXZałącznik Nr 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA.docx (19,19KB)
 

 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 24-11-2022 13:11 Modyfikował(a): Łukasz Palko Data modyfikacji: 24-11-2022 14:38

Na skróty