Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych” i zaprasza do składania ofert – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 586/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.;

DOCXWzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego_-_plik_edytowany.docx (42,52KB)
DOCXSprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik.docx (36,07KB)

 

https://bip.przemysl.pl/67256/3748/zarzadzenie-nr-5862022-prezydenta-miasta-przemysla-z-dnia-21-listopada-2022-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-zzakresu-pomocy-spolecznej-pn-dofinansowanie-dzialalnosci-osrodka-wsparcia-dla-osob-starszych-iniepelnosprawnych.html

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-11-2022 15:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-11-2022 07:58

Na skróty