-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Amerykanie szkolą naszych urzędników

W Chicago, w ramach finansowanego przez stronę amerykańską programu Open World, odbywa się wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Przemyśla. Tematem trwającego szkolenia jest zarządzanie kryzysowe w miastach i gminach oraz organizowanie skutecznej pomocy humanitarnej, w kontekście wojny w Ukrainie.

Program Open World realizowany jest od 1999 r. przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa w Waszyngtonie i ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników.

chicago_1.jpeg

Dotychczas w programie udział wzięło prawie 29 tys. osób z Europy i Azji – pracowników administracji rządowych i samorządowych, aktywistów non profit, szefów firm prywatnych działających na rzecz interesu publicznego oraz przedstawicieli mediów. Uczestnicy programu wymieniają doświadczenia z Amerykanami, którzy pracują na analogicznych stanowiskach lub w podobnych organizacjach społecznych.

Uczestnictwo w programie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat zasad demokracji, praworządności, wolnego rynku, bezpieczeństwa społecznego, polityki społecznej i społeczeństwa obywatelskiego USA.

20221115_155050.jpeg

Każda edycja programu jest poświęcona konkretnej problematyce. Dotąd zrealizowano tematy dotyczące m.in. integracji uchodźców i przesiedleńców, nauki języka polskiego przez obcokrajowców, zdrowia psychicznego czy zaangażowania młodych ludzi w sprawy obywatelskie.

Aktualnie odbywa się wizyta z udziałem przedstawicieli z Polski. Organizacją goszczącą jest organizacja World Chicago, która za miejsce spotkań wybrała swoje miasto Chicago i stan Illinois, jako ważny ośrodek amerykańskiej edukacji, biznesu, technologii i kultury.

refuge.jpeg

Wizyta obejmuje spotkania z przedstawicielami podmiotów ukierunkowanych na działania w sytuacjach nagłych kryzysów, takich jak konflikt zbrojny, klęska żywiołowa czy katastrofy spowodowane przez człowieka. W ramach wizyty przewidziane są dyskusje i wymiana wiedzy z zakresu sposobów mobilizowania ludzi i zasobów w trybie natychmiastowym w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia czy terroryzmu.

20221110_112233.jpeg

Uczestnicy zapoznają się także z pracą agencji przesiedleńczej Refugee One, która realizuje program przyjęć uchodźców Departamentu Stanu USA, pomaga imigrantom i osobom ubiegającym się o azyl oraz nowojorską organizacją Razem dla Ukrainy, która obecnie skupia się na pomocy humanitarnej. Ponadto polscy urzędnicy spotkają się z m.in. z przedstawicielami takich organizacji jak: amerykański Czerwony Krzyż, Chicago World Vision, Jewish United Fund, Chicago Sister Cities International i innych.

Pobyt uczestników w całości jest finansowany ze środków Kongresu Stanów Zjednoczonych. W Polsce program Open World koordynuje fundacja American Councils for International Education


chicago_4.jpeg

 

 

chicago_9.jpeg

tekst i zdjęcia: Rafał Porada

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-11-2022 18:01
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 24-11-2022 13:40