XVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

29 listopada br. (czwartek, godz. 9.00) odbędzie się w Sali Kolumnowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (I piętro) ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu XVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 25 października 2007r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rynek 05/06” – proj. Nr 292/2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Przemyśl umów o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu” – proj. Nr 273/2007.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. – proj. Nr: 274/2007, 275/2007, 276/2007, 277/2007, 278/2007, 279/2007, 280/2007, 281/2007, 282/2007, 283/2007, 284/2007, 285/2007, 286/2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz terminów płatności i sposobu jej poboru – proj. Nr 260/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 291/2007.
8. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 264/2007, 265/2007, 268/2007, 269/2007, 270/2007,
b) zbycia udziału będącego własnością Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości gruntowej oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 266/2007,
c) zmiany Uchwały Nr 211/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 267/2007,
d) uchylenia Uchwały Nr 56/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 271/2007,
e) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 272/2007,
f) nadania nazwy drodze gminnej – proj. Nr 287/2007,
g) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 288/2007,
h) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do „Hala” Spółka z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 289/2007,
i) udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – proj. Nr 290/2007.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – proj. Nr 257/2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 – proj. Nr 258/2007.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2007 r. – proj. Nr 262/2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w Przemyślu na 2008 r. – proj. Nr 263/2007.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 261/2007.
14. Prezentacja dokumentu pn. Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki.
15. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III kwartał 2007r.
16. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 2 lipca 2007 r. do dnia 28 września 2007 r.
17. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. Zakończenie obrad.

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-11-2007 15:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43

Na skróty