Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością zakupu tańszego węgla za pośrednictwem samorządów, Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Gmina Miejska Przemyśl zamierza przystąpić do programu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych.

Z dniem 3 listopada 2022 weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która określa cenę sprzedaży węgla dla samorządów na poziomie 1500 zł. Do tej ceny trzeba będzie doliczyć koszty obsługi programu, w tym przede wszystkim transport. Ostateczna cena dla mieszkańców nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto - nie licząc kosztów transportu do odbiorcy końcowego.

O szczegółach zakupu oraz jak i gdzie pobrać wnioski będziemy Państwa informować, za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta, są również dostępne przy biurze podawczym w holu Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 16-6752039 lub 16-6782197.

DOCXwniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego - nowy.docx (26,96KB)

PDFWniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.pdf (925,34KB)

Do wniosku należy dołączyć decyzję o przyznaniu dodatku węglowego lub inny dokument potwierdzający prawo do tego dodatku. Komplet dokumentów z wnioskiem należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, parter). Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.