Znamy wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2023 [WIDEO]

Zgodnie z harmonogramem Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zakończyła dzisiaj (26 października) swoją pracę. Tym samym możemy podać oficjalne wyniki głosowania mieszkańców Przemyśla na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2023 rok. Przypomnijmy, że do ustalonego terminu wpłynęło 73 propozycje zadań (I kategoria – 7 projektów, II kategoria – 35 projektów, III kategoria – 31 projektów).W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalno - prawnej Komisja zaakceptowała 56 projektów zadań i odrzuciła wraz z uzasadnieniem 17 projektów zadań:

I kategoria - 5 zaakceptowanych, 2 odrzucone,
II kategoria – 28 zaakceptowanych, 7 odrzuconych,
III kategoria – 23 zaakceptowane, 8 odrzuconych.

Do Komisji Gospodarki Miejskiej wpłynęło 2 odwołania, 2 odwołania rozpatrzono pozytywnie. 

Do głosowania zostało więc dopuszczonych łącznie 58 projektów zadań: w kat. I – 5, w kat. II – 29, w kat. III – 24. 
Głosowanie trwało od 5 do 14 października, a na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:

KATEGORIA I- budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej

Projekt                                                      Ilość ważnych

BO 01 Remont ulicy Przerwa w Przemyślu    2770
BO 02 Sportowo- rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Przemyślu    1531
BO 03 Renowacja kompleksu treningowo rekreacyjnego
    1882
BO 04 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Krakowskiej i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Andersa.    522
BO 05 OdNowa Park Zamkowy    1475
    
Razem ważnych     8180
Nieważnych - bez potwierdzenia (nie został otwarty link wysłany na konto e-mail)    229
Nieważnych - ponownie oddanych (zaliczono pierwszy głos)    192

KATEGORIA II – budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej:

Projekt    Ilość ważnych
BO 01 Oświetlenie boiska Osiedle nr 2  „Kmiecie”     471
BO 02 Tętniąca życiem Starówka Osiedle nr 1 „Stare Miasto”     468
BO 03 Przemyski park sportowo- rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleniOsiedle nr 21 „Kruhel Wielki”     348
BO 04 Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Osiedle nr 8 „Stefana Rogozińskiego”    106
BO 05 Osiedlowa strefa relaksu na os. Rogozińskiego Osiedle nr 8 „Stefana Rogozińskiego”     28
BO 06 Park rodzica i seniora ,,Niewiadomskiego" Osiedle nr 12 „Łukasińskiego”    205
BO 07 Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima Osiedle nr 16 „Adama Mickiewicza”     41
BO 08 Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim Osiedle nr 5 „Salezjańskie”    146
BO 09 Podwórko przy Osińskich - miejsce przyjazne mieszkańcom Osiedle nr 1
„Stare Miasto”     276
BO 10 Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Warneńczyka Osiedle nr 3 „Warneńczyka”     38
BO 11 Przebudowa chodników na Wieniawskiego Osiedle nr 2 „Kmiecie”     869
BO 12 Rodzinne podwórko Osiedle nr 1 „Stare Miasto”     403
BO 13 Remont ulicy Franciszka Bujaka Osiedle nr 12 „Łukasińskiego”     595
BO 14 Ławka dla Seniora Osiedle nr 10 „Mikołaja Kopernika”     120
BO 15 Bezpieczny pieszy - chodnik przy ul. Nestora Osiedle nr 12 „Łukasińskiego”     49
BO 16 Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra Osiedle nr 7 „Winna Góra”     35
BO 17 Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej Osiedle nr 15 „Konopnickiej”     31
BO 18 Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej Osiedle nr 19 „Krakowskie”     37
BO 19 Siłownia na wolnym powietrzu ,,Osiedle Przemysława" - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni Osiedle nr 13 „Przemysława”     214
BO 20 Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską Osiedle nr 17 „Zielonka”    13
Bo 21 Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 ,,Za Wiarem" Osiedle nr 20 „Za Wiarem”     296
BO 22 Bezpieczny Kazanów Osiedle nr 6 „Kazanów”    472
BO 23 Modernizacja placów zabaw na osiedlu Krasińskiego Osiedle nr 9 „Zygmunta Krasińskiego”    57
BO 24 Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Rycerskie Osiedle nr 18 „Rycerskie”     197
BO 25 Siłownia plenerowa przy CKZiU nr 2.  Osiedle nr 12  „Waleriana Łukasińskiego”     382
BO 26 Remont chodnika ul. Herburtów Osiedle nr 14  „Słowackiego” 
    24
BO 27 Montaż nowoczesnego systemu zbierania odpadów w postaci pojemnika podziemnego
Osiedle nr 1 „Stare Miasto”     301
BO 28 Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej Osiedle nr 4 „Lipowica”     20
BO 29 Oświetlenie ulicy Leszczynowej. Osiedle nr 21 „Kruhel Wielki”      23
    
Razem ważnych     6265
Nieważnych - bez potwierdzenia (nie został otwarty link wysłany na konto e-mail)    227
Nieważnych - ponownie oddanych (zaliczono pierwszy głos)    115

KATEGORIA III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Projekt
    Ilość ważnych
BO 01 Turniej w piłkę nożną dzieci roczniki 2013 i młodsi    139
BO 02 Turniej1x1 dla dzieci do 14 roku życia (boisko mobilne)    270
BO 03 I Letnia Edycja Turnieju Przemyskich Trampkarzy    244
BO 04 Turniej w piłkę nożną dzieci roczniki 2010 i młodsi    126
BO 05 Porozmawiajmy o Mieście! - spotkania sąsiedzkie na osiedlu Łukasińskiego"    43
BO 06 Augustiada 2023 - Piknik Rodzinny    205
BO 07 Święto Osiedla Warneńczyka    298
BO 08 Święto Osiedla Kmiecie    540
BO 09 Piknik z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu InFiore Park    465
BO 10 Organizacja konferencji pn. "Jak poskromić cukrzycę"    203
BO 11 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka    258
BO 12 Slalom gigant, combi race "Puchar Przemyskiego Niedźwiadka"  w narciarstwie alpejskim    46
BO 13 Piknik integracyjny na Kopcu Tatarskim    277
BO 14 Przemyska scena letnia    249
BO 15 XII Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną    250
BO 16 Tour de Przemyśl - cykl międzyosiedlowych multimedialnych zawodów kolarskich    276
BO 17 Święto Osiedla "Za Wiarem" - piknik rodzinny    391
BO 18 I Święto Morsa    287
BO 19 Piknik Osiedlowy    75
BO 20 Święto Kazanowa    437
BO 21 "Piknik Osiedlowy - Krasińskiego"    32
BO 22 Piknik Rycerskie 2023    473
BO 23 „Święto Sienkiewicza i sąsiednich ulic Starego Miasta”    380
Bo 24 Święto ul. Rosłońskiego oraz ul. Kruhel Wielki     186
    
Razem ważnych     6150
Nieważnych - bez potwierdzenia (nie został otwarty link wysłany na konto e-mail)    241
Nieważnych - ponownie oddanych (zaliczono pierwszy głos)    154

Tym samym związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi – Budżet Obywatelski, Gmina Miejska Przemyśl 
w roku 2023 zrealizuje następujące zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla:

Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej
1.    Remont ulicy Przerwa w Przemyślu    Krzysztof Zaleski    Zakres robót remontowych:                                                                    

1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni warstwą mieszanki mineralno - asfaltowej.                                                                              

2. Wykonanie nowej warstwy jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej.                                                                                                

3. Wykonanie lokalnego poszerzenia jezdni w celu umożliwienia wymijania pojazdów.                                                                      

4. Wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z mieszanki mineralno - asfaltowej.                                                                      

5. Ścięcie istniejących poboczy wraz z ich wzmocnieniem kruszywem łamanym oraz powierzchownym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem.    439 454,40 zł

2.    Renowacja kompleksu treningowo rekreacyjnego    Tomasz Jaroch    Projekt zakłada kompleksową renowację boiska sportowego zlokalizowanego pomiędzy stadionem sportowym przy 
ul. Sanockiej 8 a ścieżką rowerową i kompleksem basenowo- rekreacyjnym. Projekt zakłada m. in. montaż ogrodzenia; zakup kontenerów pełniących funkcję zaplecza szatniowo- magazynowego; montaż piłko chwytów oraz odrestaurowanie ciągów komunikacyjnych.    460 000,00
RAZEM    899 454,40 zł


Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej

l.p.    Nazwa zadania
    Wnioskodawca    Kwota zadania    Opis zadania

1.        Tętniąca życiem Starówka

Osiedle nr 1
„Stare Miasto”     Paula Mazurek     55 000,00     Projekt zakłada uatrakcyjnienie ulicy Franciszkańskiej w Przemyślu poprzez montaż lampionów ozdobnych i ławek. Dodatkowo w ramach zadania planuje się zakup dodatkowych kwiatów (roślin) i figurki dwóch niedźwiadków z brązu.

2.        Przemyski park sportowo- rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleni

Osiedle nr 21 
„Kruhel Wielki”     Marcin Starosta     40 000,00    Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni, zasadzenie nowych drzew oraz stworzenie małej architektury (kosze na śmieci, ławki i miejsce na palenisko)w okolicy wodnego placu zabaw przy Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

3.        Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Osiedle nr 8
„Stefana Rogozińskiego”    Robert Bal     44 500,00     Projekt zakłada poprawę i poszerzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Rogozińskiego - ul. Focha. Rozbudowa istniejącej już strefy Street Workout o nowe urządzenia. Zadanie ma na celu promocję zdrowego trybu życia i sportu wśród mieszkańców osiedla.

4.        Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima

Osiedle nr 16
„Adama Mickiewicza”     Krystian Bobala    45 000,00     Projekt zakłada rozbudowę terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima o piłkochwyty umożliwiające odgrodzenie boiska do piłki nożnej od terenu placu zabaw; montaż 2 bramek do piłki nożnej; montaż altany biesiadnej. Projekt zakłada również budowę małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zadanie ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Mickiewicza.

5.        Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim

Osiedle nr 5
„Salezjańskie”    Maciej Kamiński     84 600,00     Projekt zakłada wymianę nawierzchni na boisku sportowym, które znajduje się na ul. Glazera pomiędzy budynkami nr 18 a nr 20. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa, komfortu i zmodernizowanie istniejącej już nawierzchni.

6.        Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Warneńczyka

Osiedle nr 3
„Warneńczyka”     Bartłomiej Barczak     58 000,00     Projekt zakłada remont infrastruktury drogowej i ciągów komunikacyjnych na osiedlu Warneńczyka. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

7.        Przebudowa chodników na Wieniawskiego

Osiedle nr 2 
„Kmiecie”     Anna Sienkiewicz     96 000,00    Projekt zakłada remont ciągów komunikacyjnych na osiedlu Kmiecie - Wieniawskiego. W ramach zadania planuje się wymianę istniejącej nawierzchni chodników na nową, wymianę krawężników i obrzeży betonowych i regulację pionową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Dodatkowo planuje się montaż lampy typu LED. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu mieszkańców.

8.        Remont ulicy Franciszka Bujaka

Osiedle nr 12
„Łukasińskiego”     Anna Sienkiewicz     95 875,25     Projekt zakłada remont ulicy Franciszka Bujaka, prowadzącej do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Przemyślu. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

9.        Ławka dla Seniora

Osiedle nr 10
„Mikołaja Kopernika”     Grzegorz Panek     56 000,00     Projekt zakłada zakup i montaż małej architektury w postaci 25 ławek oraz kosza na śmieci na terenie osiedla Mikołaja Kopernika. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców osiedla.

10.        Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra

Osiedle nr 7 
„Winna Góra”     Magdalena Jakobsche     43 200,00    Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury na osiedlu Winna Góra poprzez budowę chodnika na ul. Wyspiańskiego od nr 78 do nr 72, rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego oraz założeniu rabaty bylinowej przy skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Chrobrego.

11.        Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej

Osiedle nr 15 
„Konopnickiej”     Wioletta Ochalska     40 000,00     Projekt zakłada wykonanie oświetlenia ulicznego (latarni) na ulicy Szańcowej. Zadanie ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

12.        Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej

Osiedle nr 19
„Krakowskie”     Urszula Gawron     40 000,00     Projekt zakłada wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Bukowej - ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych na odcinku ok 60 m. Zadanie ma na celu poprawę  komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

13.        Siłownia na wolnym powietrzu ,,Osiedle Przemysława" - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni

Osiedle nr 13
„Przemysława”     Andrzej Wojtyna     62 000,00     Projekt zakłada wykonanie utwardzenia terenu wokół urządzeń siłowni kostką brukowo- betonową; nasadzenie roślin ozdobnych oraz zabezpieczenie skarp geowłókniną. Projekt ma na celu poprawę estetyki
i funkcjonalności terenu przy osiedlu Przemysława.

14.        Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską

Osiedle nr 17
„Zielonka”

 Stefan Bodnar     40 000,00     Projekt zakłada wzmocnienie podłoża jezdni na odcinku ok 40 mb; wykonanie nakładki asfaltowej na jezdni 
i wykonanie poboczy z obu stron jezdni - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

15.        Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 ,,Za Wiarem"

Osiedle nr 20 
„Za Wiarem”     Jakub Przerwa     40 000,00     Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni jezdni przy ul. Wiarowej w Przemyślu. Dodatkowo w ramach zadania planuje się remont części chodników oraz montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Projekt ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

16.        Bezpieczny Kazanów

Osiedle nr 6
„Kazanów”    Małgorzata Sztolf                                                                                                                                                                                                            115 000,00    Projekt zakłada modernizację infrastruktury drogowej na osiedlu Kazanów - budowa ciągu pieszego przy ul. Opalińskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do zjazdu do garaży oraz od zjazdu do ul. Kochanowskiego do pętli autobusowej). Dodatkowo 
w ramach zadania planowana jest instalacja monitoringu. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu mieszkańców.

17.        Modernizacja placów zabaw na osiedlu Krasińskiego

Osiedle nr 9
„Zygmunta Krasińskiego”    Alicja Pilichowska     76 700,00    Projekt zakłada remont ogrodzenia placu zabaw od 
ul. 22-go Stycznia, a także modernizację samego placu zabaw poprzez zakup 
i montaż nowych elementów placu (huśtawki, zestawy zabawowe dla dzieci). Projekt ma na celu poprawę komfortu, bezpieczeństwa i funkcyjności mieszkańców.
18.        Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Rycerskie

Osiedle nr 18
„Rycerskie”     Jerzy Giec     67 000,00     Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy - betonowy stół do tenisa stołowego oraz stół do gry w szachy. Projekt przewiduje również wyrównanie boiska do piłki nożnej oraz ustawienie bramek do piłki nożnej.

19.        Remont chodnika 
ul. Herburtów

Osiedle nr 14 
„Słowackiego” 
    Jolanta Walczak     40 000,00    Projekt zakłada remont - budowę 130 mb chodnika przy ul. Herburtów (prawa strona chodnika w kierunku ul. Sobótki). Projekt ma na celu poprawę przemieszczania się mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa.

20.        Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej

Osiedle nr 4 
„Lipowica”     Piotr Krzeszowski     40 000,00     Projekt zakłada budowę sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej w Przemyślu - montaż 5 szt. latarni oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową podziemną. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i pieszych we wskazanej lokalizacji.

21.        Oświetlenie boiska

Osiedle nr 2 
„Kmiecie”    Rafał Kupecki    95 000,00    Projekt ma na celu zamontowanie oświetlenia na boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się zakup wyposażenia boiska w bramki treningowe i siatki. Projekt ma na celu poprawę funkcjonalności 
i bezpieczeństwa.

RAZEM:                                                                           1 273 875.25                                                                  

Kategoria III -  działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

l.p.    Nazwa zadania
    Wnioskodawca    Kwota zadania    Opis zadania

1.        Święto Osiedla Kmiecie    Anna Sienkiewicz    6 000,00     Projekt zakłada organizację cyklicznego "Święta Osiedla Kmiecie", które integruje wszystkich mieszkańców Osiedla i nie tylko.  Piknik podczas  6 edycji odwiedziło kilka tysięcy mieszkańców Przemyśla 
i okolic.
2.        Piknik Rycerskie 2023    Jerzy Giec     6 000,00     Projekt zakłada zorganizowanie pikniku osiedlowego, którego celem jest integracja mieszkańców osiedla. Zadanie zawiera m.in. organizację konkursu z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa samochodem dla osób posiadających kat B prawa jazdy, konkursy mają za zadanie nie tylko bawić ale 
i edukować. Projekt skierowany jest do mieszkańców osiedla, zakłada wspólną zabawę, wartościowe rozmowy oraz sportową rywalizację.
3.        Piknik z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu InFiore Park    Tomasz Pawłowski     6 000,00     Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego. Planowane atrakcje podczas pikniku: rozgrywki sportowe, malowanie twarzy, plecenie warkoczy, gra terenowa na terenach zielonych osiedla InFiore Park, tor samochodowy, trampoliny, bańki mydlane, grill. Piknik ma na celu integracje i promocję rodziny.
4.        Święto Kazanowa    Małgorzata Sztolf    6 000,00    Projekt ma na celu zorganizowanie pikniku, który zakłada wspólną zabawę, wartościowe rozmowy oraz sportową rywalizację. Przewidywane atrakcje to: występy zespołów muzycznych, dmuchańce, dancing, zabawy z animatorem.
5.        Święto Osiedla "Za Wiarem" - piknik rodzinny    Jakub Przerwa     6 000,00     Projekt ma na celu organizację imprezy osiedlowej w której przewidziane są gry i zabawy dla dzieci oraz rozgrywki sportowe, wspólne grillowanie, pokazy udzielania pierwszej pomocy, prezentacje służb mundurowych. Celem imprezy jest integracja  rodzinna, wzmocnienie więzi sąsiedzkich, nawiązanie przyjaźni.  Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla.
6.        "Święto Sienkiewicza i sąsiednich ulic Starego Miasta"    Małgorzata Gazdowicz     6 000,00     Projekt zakłada zorganizowanie święta, które skierowane jest do dzieci i młodzieży. Zadanie zawiera m.in. organizacje konkursów o Henryku Sienkiewiczu oraz historii ul. Sienkiewicza, ul. Chopina, ul. Matejki. Dodatkowo odbędzie się konkurs plastyczny, występ artystyczny, recytacja fragmentów utworów Henryka Sienkiewicza.  Projekt pozytywnie wpłynie na sąsiedzkie relacje, integrację społeczną mieszkańców oraz będzie miał dobry wpływ na budowanie świadomości i pogłębienie wiedzy na temat historii, sztuki i muzyki.
7.        Święto Osiedla Warneńczyka    Bartłomiej Barczak     6 000,00     Projekt ma celu integrację mieszkańców Osiedla. W ramach projektu przewidziane będą gry 
i zabawy dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, rozgrywki sportowe oraz wspólne grillowanie.
8.        I Święto Morsa    Marta Wikar     6 000,00    Projekt zakłada zorganizowanie imprezy, której celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez morsowanie. Impreza ma na celu integrację mieszkańców miasta poprzez organizację zimowej zabawy. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta.
9.        Piknik integracyjny na Kopcu Tatarskim    Janusz Zapotocki    6 000,00     Projekt ma na celu zorganizowanie pikniku, dzięki któremu mieszkańcy mogą zagospodarować czas wolny. Projekt umożliwi wzajemną integrację, wymianę poglądów oraz przyczyni się do pogłębienia i zacieśnienia relacji międzyludzkich.
10.        Tour de Przemyśl - cykl międzyosiedlowych multimedialnych zawodów kolarskich    Tomasz Bandrowicz    6 000,00    Projekt zakłada zorganizowanie międzyosiedlowych zawodów kolarskich. Impreza ma na celu zaangażowanie mieszkańców Przemyśla do aktywności ruchowej oraz integrację międzyosiedlową  mieszkańców w różnym wieku, propagowanie zdrowego stylu życia.
11.        Turniej1x1 dla dzieci do 14 roku życia (boisko mobilne)    Tomasz Jaroch    6 000,00    Projekt ma na celu zorganizowanie turnieju 1x1 dla dzieci do 14 roku życia, który zakłada zabawę przez sportową rywalizację, oraz promowanie aktywnego trybu życia. Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci z Przemyśla i okolic. Turniej zostanie rozegrany na boisku mobilnym, będą to spotkania seryjne co weekend w okresie wakacyjnym.
12.        Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka    Monika Jaworska    5 000,00    Projekt zakłada organizację corocznej imprezy dla najmłodszych. Podczas imprezy dzieci bezpłatnie korzystają 
ze wszystkich atrakcji, organizowane są gry i zabawy edukacyjne oraz zespołowe. Piknik służy integracji społecznej oraz jest miejscem spotkań całych rodzin.
13.        XII Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną    Tomasz Bandrowicz    6 000,00    Projekt zakłada zorganizowanie zawodów w których udział wezmą zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na podniesienie świadomości lokalnej w zakresie sportu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
14.        Przemyska scena letnia    Dominik Tracz    6 000,00    Projekt ma na celu organizację cyklu koncertów w sezonie letnim na Przemyskiej Starówce. Występy lokalnych wykonawców oraz uczniów Szkoły Muzycznej uatrakcyjniają turystom pobyt i zwiedzanie Miasta.

RAZEM:                                                                       83 000,00 zł 

Przewodniczący
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla


Janusz Zapotocki
 

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 26-10-2022 16:13 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 03-11-2022 13:59

Na skróty