20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

   Od 23 listopada do 9 grudnia br. trwać będą konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta dotyczące zmiany granic Przemyśla. Będą one miały formę czterech ankiet, w których zapytamy mieszkańców o to, czy są za zmianą granic Przemyśla polegającą na włączeniu do miasta sołectw z poszczególnych gmin. Procedura wypełniania ankiety wymaga wpisania w nią również swoich danych osobowych, a więc imienia i nazwiska, adresu i numeru PESEL. W konsultacjach przeprowadzanych w granicach Miasta mogą brać udział jego pełnoletni mieszkańcy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy.

Ankiety będą służyć wyłącznie do celów statystycznych.

 

Miejsca, gdzie będzie można otrzymać ankietę konsultacyjną:

- Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
- Punkt Informacji Turystycznej, ul. Grodzka 1,
- Siedziby Rad Osiedlowych,
- Siedziby jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze, Przemyska Biblioteka Publiczna wraz z filiami, PCKiN „Zamek”, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zakład Komunikacji, Przemyska Gospodarka Komunalna SITA, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego)
- Strona Internetowa Urzędu Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej (
www.przemysl.pl/bip)

   Wspomniane miejsca, oprócz strony internetowej, są miejscami, gdzie złożyć będzie można uzupełnione ankiety.


   Obszerne informacje związane z poszerzeniem granic miasta Przemyśla znajdą Państwo w specjalnym bezpłatnym numerze Naszego Przemyśla, dostępnym na terenie miasta i gmin od najbliższego poniedziałku (26 listopada)

   Prezydent Miasta oraz Zespół d.s zmian granic miasta byli organizatorami kończącego się już cyklu spotkań z mieszkańcami, których celem było przygotowanie konsultacji społecznych związanych z poszerzeniem granic miasta Przemyśla. Odbyły się one na terenie sołectw, które brane są pod uwagę w planie poszerzenia, a znajdują się na terenie Gmin: Medyka (Hurko i Hureczko), Przemyśl (Krówniki, Nehrybka, Pikulice, Ostrów i Kuńkowce), Żurawica (Buszkowice i Buszkowiczki) i Krasiczyn (Prałkowce i Kruhel Wielki). Podczas nich eksperci z Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie przedstawili wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców zarówno miasta, jak i terenów branych pod uwagę do ewentualnego przyłączenia. Ogólnie rzecz biorąc Mieszkańcy sołectw okazali spore zainteresowanie spotkaniami i licznie brali w nich udział. Uczestnicy zadawali pytania dotyczące obaw związanych z poszerzeniem granic miasta. Odpowiedzi udzielali Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, wspomniani eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
   Wśród najczęściej podnoszonych kwestii znalazły się między innymi związane z wysokością podatków, które jak się okazało w Przemyślu są w wielu przypadkach niższe niż te, które mieszkańcy płacą obecnie na terenie swoich gmin. Tematem wiodącym były również kwestie związane z funkcjonowaniem na terenie sołectw ośrodków życia kulturalnego, ochotniczych straży pożarnych oraz klubów sportowych. Miasto Przemyśl ma bardzo dobrze rozwinięty system współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Istniejące stowarzyszenia, czy też kluby sportowe po wejściu w granice administracyjne miasta Przemyśla stają się takim samym partnerem, jak każda inna działająca w Przemyślu organizacja i nie ma mowy o ich likwidacji. Nie ma też przeszkód ku temu, aby w mieście funkcjonowały Ochotnicze Straże Pożarne. Do ich działania wymagana jest tylko i wyłącznie chęć ich prowadzenia przez mieszkańców. Po włączeniu w granice administracyjne Miasta stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jak i Ochotnicze Straże Pożarne zyskają finansowo.
   Mieszkańcy pytali również o dotychczas funkcjonujące szkoły i przedszkola, o których likwidację obawiają się po ewentualnym włączeniu do Miasta. Rozwiane zostały obawy mieszkańców, a podstawowym argumentem jest to, iż podstawą funkcjonowania placówek szkolno - edukacyjnych jest coroczny nabór dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli. Władze Miasta Przemyśla przeprowadziły reorganizację systemu szkolnictwa w mieście czego pozytywnym efektem jest choćby to, iż żaden z nauczycieli zlikwidowanych szkół nie utracił miejsca pracy. Pytania dotyczyły również kosztów wymiany dokumentów. Zgodnie z ostatnio podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu osoby zamieszkałe na terenie sołectw objętych planem poszerzenia będą mogły bezpłatnie dokonać wymiany wszelkich dokumentów.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-11-2007 14:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43