Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Safe City bezpieczne miasto Przemyśl"- konferencja podsumowująca

6 października 2022 roku odbyła się Konferencja podsumowująca działania projektu pn. „Safe City bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uczestników wydarzenia powitał Bogusław Świeży – Zastępca Prezydenta Miasta, który przybliżył główne cele projektu. Na zaproszenie Prezydenta Miasta w spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele służb mundurowych, radni Rady Miejskiej w Przemyślu, przedstawiciele Zarządów Osiedli z terenu Miasta Przemyśla, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta, spółek komunalnych oraz sami mieszkańcy. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele innych samorządów.

Otwarcie konferencji przez zastępcę Prezydenta Bogusława Świeżego

Gościem specjalnym konferencji był Pan Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który przedstawił główne założenia konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Dyrektor Aulak omówił projekty realizowane również przez inne miasta oraz z uznaniem odniósł się do projektu zrealizowanego w mieście Przemyślu, gratulując osiągnięcia założonych rezultatów wykonanych działań. Dodał również, że:

- „Idea miasta inteligentnego pozostaje na agendzie działań Ministerstwa także po zakończeniu konkursu. Co najmniej 8% funduszy unijnych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 trafi na cele związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich. Dodatkowo, Komisja Europejska opracowuje nowy instrument wsparcia rozwoju miast – Europejską Inicjatywę Miejską”.

Wystąpienie Macieja Aulaka – Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

O efektach realizacji przedsięwzięć w ramach projektu mówili również Wykonawcy. Firma „Smart Factor” specjalizująca się w dostarczaniu do samorządów rozwiązań Smart City na zlecenie miasta, w tym projekcie realizowała szereg działań związanych z przygotowaniem dokumentacji, która ma za zadanie wspierać samorząd miasta w dążeniu do realizacji idei miasta bezpiecznego i inteligentnego. Działania te były poprzedzone bardzo mocnym zaangażowaniem różnych interesariuszy z terenu naszego miasta. Warsztaty tematyczne związane z Smart City, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przyczyniły się do opracowania pogłębionego audytu w zakresie bezpieczeństwa miasta. Uczestnikami warsztatów byli nie tylko mieszkańcy miasta, ale i przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych miasta, spółek komunalnych czy organizacji pozarządowych. Szymon Ciupa, ekspert ds. Smart City oraz Sergiusz Parszowski, ekspert ds. bezpieczeństwa, którzy reprezentowali wykonawcę wprowadzili uczestników konferencji w szczegóły przygotowanych opracowań i rekomendacji dla miasta zarówno w kontekście transformacji w miasto inteligentne, jak i podnoszenia poziomu poczucia bezpieczeństwa.

Prelegent Sergiusz Parszowski na tle sali

Przemyski projekt ukierunkowany był na różne aspekty bezpieczeństwa, dlatego też nie mogło w nim zabraknąć działań w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, środowiskowego. Krzysztof Kieszowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko, która przygotowała, zorganizowała i przeprowadziła między innymi Happening dla dzieci i młodzieży opowiedział zarówno o działaniach realizowanych w ramach tego projektu oraz o innych przedsięwzięciach w zakresie eko-edukacji nie tylko najmłodszych. Dzięki działaniom projektowym powstały również filmy opowiadające o bezpieczeństwie ekologicznym, które są skierowane do rożnych grup mieszkańców, od przedszkolaków po osoby dorosłe. Filmy już trafiły do przemyskich szkół z możliwością nieograniczonego wykorzystania podczas zajęć wychowawczych z dziećmi i młodzieżą.

Konferencja była również okazją do prezentacji efektów projektu przez Zespół wdrożeniowy, którym kieruje Pani Beata Bielecka Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. W swoim wystąpieniu przedstawiła uczestnikom genezę projektu, jak i poszczególne jego elementy które składały się na całość związaną z jego realizacją. Były to tzw. działania społeczne, o których wspomnieliśmy, a więc współpraca z różnymi interesariuszami podczas warsztatów. Opracowana dokumentacja we współpracy z różnymi interesariuszami, ale też działania inwestycyjne. Ważnym elementem projektu były również wizyty studyjne zespołu wdrożeniowego, których celem było poszerzenie wiedzy i poznanie rozwiązań Smart City i doświadczeń z wdrażania różnych inteligentnych rozwiązań przez polskie miasta. Część związaną z wyjazdami studyjnymi omówił Rafał Porada, uczestnik wyjazdów oraz członek zespołu wdrożeniowego tego projektu. Podczas realizacji projektu udało się zorganizować pięć wizyt studyjnych, podczas których odwiedzonych zostało, aż 8 miejscowości: Wałbrzych, Kielce, Rybnik, Katowice, Gliwice, Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny, Gdynia oraz Łódź. Odwiedzenie miast o zróżnicowanej wielkości pozwoliło poznać ich wyzwania i zastosowanie rozwiązań technologicznych wychodzących im naprzeciw.

Wystąpienie Beaty Bieleckiej, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Strategii Rozwoju

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania pilotażowej instalacji inteligentnego monitoringu miejskiego oraz częściowej wymiany oświetlenia ulicznego przy Placu Legionów w Przemyślu. Wybudowana dedykowana linia światłowodowa na odcinku blisko 4 km łącząca obszar pilotażowy z Centrum Monitoringu Miejskiego pozwoliła połączyć system kilkunastu nowych kamer oraz infrastruktury towarzyszącej zarządzaniu całym systemem. Automatyka w kamerach oraz wdrożony system, teleinformatyczny pozwalają na autonomiczne zarządzanie oświetleniem na obszarze pilotażowym. Dzięki danym uzyskiwanym z kamer oświetlenie dynamicznie jest w stanie reagować na to co dzieje się przy Placu Legionów. Co to oznacza w praktyce? Jeśli mamy porę nocną i niskie natężenie ruchu pieszego i kołowego oświetlenie nie wykorzystuje 100% światła do doświetlania terenu. W przypadku zwiększenia natężenia ruchu obraz z kamer wysyła informację do sterowników lamp, że istnieje potrzeba doświetlenia tego ternu mocniejszym strumieniem światła. O tym, jak budowa instalacji pilotażowej korzystnie wpływa na pracę operatorów  Centrum Monitoringu Miejskiego opowiedział zgromadzonym Mariusz Migdal – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

W ramach prac projektowych powstała również dedykowana strona internetowa: www.smart.przemysl.eu która poza informacjami o działaniach projektowych jest nośnikiem informacji ze świata Smart City. Dzięki temu mamy możliwość dostarczania informacji mieszkańcom Przemyśla na temat ciekawych rozwiązań z Polski i całego świata z miejsc, gdzie skutecznie wdrażana jest idea Smart City.

Wartość całkowita projektu: 1 341 370,00 zł

Wkład Gminy Miejskiej Przemyśl: 134 137, 00 zł

tekst: Rafał Porada

zdjęcia: Witold Wołczyk