13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozmowy z Posłami o przyszłości Przemyśla

   12 listopada br. nowo wybrani Posłowie na Sejm RP Wojciech Pomajda i Piotr Tomański wzięli udział w spotkaniu poświęconym planom rozwojowym Przemyśla. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Roberta Chomy w rozmowach brali udział obok urzędników samorządowych także radni i przedstawiciele rad osiedlowych. Punktem wyjścia do dyskusji był pakiet 12 najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w latach 2007 - 2013.

   Wśród wspomnianych zamierzeń na pierwszym miejscu wymieniono budowę wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla, która znalazła się na liście projektów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Orientacyjne koszt jej budowy wynosi 423, 65 mln zł, z czego 39, 18% będzie dofinansowane ze wspomnianego projektu. Niska kwota dofinansowania powoduje, że czynione są starania o jej zwiększenie (do 85%), bądź zarezerwowanie środków finansowych na ten cel w budżecie państwa. Obok tego projektu posłowie otrzymali także szczegółowe informacje na temat etapu przygotowań i źródłach finansowania innych zamierzeń, tj. m.in.: budowy mostu oraz dojazdów do ulic Sanockiej i Rzecznej (orientacyjny koszt 50 mln zł), budowy Centrum Konferencyjno - Sportowego (15 mln zł), Przemyskiego Parku Sportowo - Rekreacyjnego Akwen Wodny (30, 75 mln zł). modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego (18, 13 mln zł). Całkowity koszt 12 planowanych inwestycji na lata 2007 - 2013 to kwota blisko 700 mln zł, z czego ok. 67% może być dofinansowane z funduszy UE.

   Posłowie przedstawili także swoje pomysły, w których realizację mogliby się zaangażować, m.in. w dziedzinie pomocy społecznej. Ocenili również, że tego rodzaju spotkania powinny odbywać się cyklicznie i wyrazili chęć udziału w kolejnych.

JPGNULL (336,32KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2007 15:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43