10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja na temat współpracy transgranicznej w obszarze turystyki


W poniedziałek 19 listopada br. w Przemyślu rozpoczęła się dwudniowa konferencja zatytułowana: „Współpraca transgraniczna w obszarze turystyki – możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego terenów przygranicznych”. Otwarcia konferencji dokonał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Jako pierwszy głos zabrał Jan Jarosz Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
W swoim wystąpieniu przedstawił ofertę turystyczną miasta Przemyśla ze szczególnym uwzględnieniem stoku narciarskiego. Pan Andrzej Matseliuch Dyrektor Lwowskiego Stowarzyszenia ds. Rozwoju Turystyki wygłosił referat na temat: „Niewykorzystane kierunki ukraińsko – polskiej współpracy w tworzeniu wyspecjalizowanych produktów turystycznych. Przegląd socjalno – ekonomicznych warunków rozwoju turystyki transgranicznej w ukraińskiej części Karpat”.
Poniżej prezentujemy szczegółowy program konferencji:

 

KONFERENCJA pn. „Współpraca transgraniczna w obszarze turystyki – możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego terenów przygranicznych”

 

19 – 20 listopada 2007r. Hotel GROMADA***  w Przemyślu


I dzień – poniedziałek   19 listopada 2007r.

09.45 – 10.00 - Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 - Otwarcie konferencji - Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla

10.10 – 10.45 - Oferta turystyczna miasta Przemyśla ze szczególnym uwzględnieniem Stoku narciarskiego (Pan Jan Jarosz Naczelnik Wydziału Kultury Promocji i  Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu)

10.45 – 11.20
- Referat gościa z Ukrainy pt.: „Niewykorzystane  kierunki ukraińsko – polskiej współpracy w tworzeniu wyspecjalizowanych produktów  turystycznych. Przegląd socjalno –  ekonomicznych warunków rozwoju turystyki transgranicznej w ukraińskiej części Karpat”  (Pan Andrzej Matseliuch Dyrektor Lwowskiego Stowarzyszenia ds. Rozwoju Turystyki)

11.20 – 11.50 - Referat pt. „Rozwój przygranicznej współpracy polsko – ukraińskiej w perspektywie programowania 2007 – 2013”  (Pani Joanna Jeż - Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki”)

11.50 – 12.30 - Referat pt.: „Twierdza Przemyśl jako produkt turystyczny w regionie przygranicznym” (Pan Tomasz Idzikowski – wykładowca Przemyskiej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej)

12.30 - 12.50 -
Przerwa na ciepły posiłek

12.50 - 16.00 - Wizyta studyjna – dojazd do parkingu dolnego Stoku narciarskiego w Przemyślu, wjazd kolejką linową na Stok, wizyta na terenie  Przemyskiego Parku Sportowo Rekreacyjnego zjazd saneczkami, powrót

16.00 – 19.00 - Czas wolny na zwiedzanie miasta

19.00 – 19.30 - Obiadokolacja.


II dzień – wtorek    20 listopada 2007r.

8.30 – 9.30 -    Śniadanie.

10.00 – 10.10 - Przywitanie uczestników Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla

10.10 – 10.40 - Referat pt. „ Fundusz Wkładu Własnego i Pomocy Technicznej BRIDGE” (Pan Andrzej Michalak niezależny ekspert, Fundacja Karpacka - Polska)

10.40– 11.05 - Przerwa na kawę i herbatę

11.05– 11.35 - Referat gościa z Ukrainy pt.: „Turystyka regionów transgranicznych. Działalność wyspecjalizowanych ukraińsko -polskich ośrodków  informacji turystycznej, jako narzędzia promocji regionów  transgranicznych.” (Ivan Horbatso – Zastępca Dyrektora Centrum Informacji Turystycznej we Lwowie)

11.35 – 12.25 - Przegląd materiałów promocyjnych miast - zapoznanie się uczestników konferencji z ofertą turystyczną i promocyjną  prezentowaną przez gości z Ukrainy oraz Urząd Miejski w Przemyślu

12.25 – 12.55 - Dyskusja i refleksje

12.55 – 14.00 - Przerwa na ciepły posiłek

14.00 – 14.10 - Zakończenie konferencji

Niniejsza konferencja organizowana przez Gminę Miejską Przemyśl należy do projektu pn.: „Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny, Stok narciarski – II etap: snowpark i letni tor saneczkowy” realizowanego w ramach programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA /TACIS CBC współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

JPGKonferencja na temat współpracy transgranicznej w obszarze turystyki - Przemyśl 19-20 listopada 2007 (92,23KB)

JPGJan Jarosz przedstawił ofertę turystyczną miasta Przemyśla ze szczególnym uwzględnieniem stoku narciarskiego (53,89KB)

JPGRobert Choma Prezydent Miasta Przemyśla otworzył dwudniową konferencję w Hotelu Gromada (51,19KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-11-2007 11:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43