5 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, to jest:  

 • pelletu drzewnego,
 • drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy,
 • gazu LPG,
 • oleju opalowego.

O świadczenie mogą się ubiegać gospodarstwa domowe.

UWAGA: dodatkiem nie są objęte gaz ziemny sieciowy i gaz z tzw. butli gazowych.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) –  do 30 listopada 2022 r. w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 – punkt przyjęć przy bocznym wejściu w godz. od 8.00 do 14.30.;
 • wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3  od godz. 7.00 do godz. 18.00 (po godz. 14.30 wejście od strony parkingu).
 • pocztą tradycyjną na adres MOPS Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków oraz wpisywanie (czytelne) adresu e-mail, na który będzie wysyłana informacja o przyznaniu dodatku.

Wzór wniosku do pobrania:

https://mops.przemysl.pl/wp-content/uploads/2022/09/WNIOSEK-O-DODATEK-DLA-GOSPODARSTW-DOMOWYCH-Z-TYTULU-WYKORZYSTYWANIA-NIEKTORYCH-ZRODEL-CIEPLA-8.pdf

 

Opublikował: Andrzej Daćko | Data publikacji: 28-09-2022 11:17
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 28-09-2022 13:55