14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłaszamy listę projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Przemyśla

Zakończyła się ocena wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2023. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego oceniała złożone pomysły pod względem formalnym, tj. pod kątem prawidłowego oszacowania wartości zadania, wymogów określonych w Regulaminie oraz prawidłowości przydzielenia zadania do Kategorii. Czas poznać projekty zgłoszone i dopuszczone przez Komisję. Przypominamy, że wnioskodawcy mają czas do 27 września na składanie ewentualnych odwołań. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach zgłaszane pomysły są podzielone na trzy kategorie: 

  • I Kategoria - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej,
  • II Kategoria - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej,
  • III Kategoria - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowych.

Pula pieniędzy przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla na rok 2023 wynosi 2 260 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2023 r. w ramach konsultacji społecznych przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, Komisja informuje:

Liczba zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2023 z podziałem na poszczególne kategorie:

  1. Kategorii I – budowa i modernizacja infrastruktury ogólnomiejskiej – 7 wniosków
  2. Kategorii II – budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej – 35 wniosków
  3. Kategorii III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym – 31wniosków

Wykaz propozycji zadań rekomendowanych oraz propozycji zadań odrzuconych, oddzielnie dla zadań w trzech kategoriach znajdą Państwo w załączniku:

PDFProtokół Komisji wyników oceny zgłoszonych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2023.pdf (3,25MB)

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-09-2022 15:21
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 23-09-2022 11:49