14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

15. Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w 15. Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej.

Przegląd skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i bieszczadzkiego.

Jego celem jest propagowanie amatorskiej twórczości plastycznej, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspomaganie twórców w realizacji ich życiowych pasji i umożliwienie im prezentacji swoich dzieł. Przegląd służy integracji, wymianie doświadczeń i form pracy twórczej.

W Przeglądzie może wziąć udział każdy kto ukończył 20 lat, nie posiada wykształcenia plastycznego, nie jest członkiem związków artystycznych i stowarzyszeń profesjonalnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie maksymalnie 3 prac, powstałych w przeciągu dwóch ostatnich lat. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w wyborze tematu.

Uczestnicy składają prace tylko w jednej dziedzinie artystycznej; malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, rzeźba.

Prace należy dostarczać do Centrum Kulturalnego w Przemyślu w terminie od 28 do 30 września.

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej od 20 października do 14 listopada.

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Centrum Kulturalnego: https://ck.przemysl.pl/ck/15-regionalny-przeglad-plastyki-nieprofesjonalnej.html

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 20-09-2022 14:06
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 20-09-2022 14:06