11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Raport z II akcji informacyjnej w sprawie obwodnicy

MPRB Sp. z o.o., działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, informuje, że zakończona została Akcja Informacyjna II dla społeczeństwa przeprowadzona w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUS) dla inwestycji pn. ,,Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77".

W wyniku przeprowadzonej Akcji informacyjnej II, tj. spotkań z mieszkańcami Gmin: Radymno, Orły, Przemyśl, Krasiczyn, Żurawica, Medyka oraz Miasto Przemyśl w dniach 02.06, 03.06.2022 r. oraz na podstawie otrzymanych wniosków od mieszkańców i innych zainteresowanych instytucji i jednostek samorządowych, opracowany został Raport z Akcji Informacyjnej, który jest dostępny w siedzibach Urzędów ww. Gmin oraz na
stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-przemysla

plakat_GDDKiA.jpeg
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RAPORTEM

Materiały:

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-09-2022 11:49
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 20-09-2022 11:51