E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Zachęcamy do lektury E-PORADNIKA DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW  przygotowany przez Stowarzyszenie Sursum Corda , które  realizuje projekt powierzony przez MIASTO PRZEMYŚL, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-09-2022 08:31 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-09-2022 08:33

Na skróty