14 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają prace nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimat

Czy klimat ulega zmianie? W wyniku emisji gazów cieplarnianych do środowiska przez człowieka takich jak dwutlenek węgla i inne, przyczyniamy się do podnoszenia średniej temperatury powietrza. Dodatkowo znacząco wpływamy na obieg wody i wielu substancji w przyrodzie, co prowadzi do pogorszenia warunków życia na powierzchni naszej planety. Do tej pory odnotowano wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi o ok. 1°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Konsekwencje tej zmiany przedstawia poniższy rysunek.

Infografika przedstawiająca zmiany klimatyczne

Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu jeżeli globalne ocieplenie będzie postępowało, w obecnym tempie, szacuje się że między 2030, a 2052 r. temperatura ulegnie podwyższeniu o 1,5°C. Konsekwencją tego będą częstsze i intensywniejsze ekstremalne zjawiska pogodowe, które w znaczny oraz negatywny sposób wpłyną na komfort i bezpieczeństwo życia ludzi.

Skutki zmian klimatu w Polsce

W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk. Wśród nich można wyróżnić fale upałów,  susze, intensywne nawalne deszcze, powodzie, podtopienia i silne wiatry.

Skutki zmian klimatu odczuwają także mieszkańcy Przemyśla, którzy w tym roku borykali się m.in. z podtopieniami i wysokimi temperaturami wpływającymi na komfort ich życia.

Jak adaptować się do zmian klimatu?

Adaptacja do zmian klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej miast, który ze względu na skalę problemu nie może być pomijany. Poprawa gotowości i zdolności miasta do reagowania na skutki zmian klimatu wiąże się z podjęciem odpowiednich działań dotykających różnych obszarów funkcjonalnych miasta. Wyróżniamy 3 grupy działań adaptacyjnych:

 1. Organizacyjno-planistyczne – dotyczą zmian w planowaniu i organizacji przestrzeni publicznej, zmian prawa miejscowego, opracowania wytycznych postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. Do przykładów działań należą:
 • Sporządzanie dokumentów strategicznych związanych z klimatem;
 • Ochrona prawna terenów zieleni;
 • Sporządzenie bazy danych o zagrożeniach
 1. Edukacyjno-informacyjne – mają na celu podnoszenie świadomości społecznej oraz propagowanie dobrych praktyk poprzez edukację i działania informacyjne. Przykładowe działania to m.in.:
 • Organizacja warsztatów ekologicznych, kursów i zabaw;
 • Opracowanie poradników związanych z zielono-niebieską infrastrukturą;
 • Przeprowadzenie cyklicznych spotkań z ekspertami z zakresu środowiska przyrodniczego.
 1. Techniczne – to działania inwestycyjne, obejmujące budowę i modernizację istniejącej infrastruktury. Przykładowe działania to m.in.:
 • Rozbudowa błękitno-zielonej infrastruktury w postaci m.in. zielonych dachów, zielonych ścian, parków, zbiorników wodnych czy fontann;
 • Termomodernizacja budynków;
 • Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych i zwiększenie retencji wód;
 • Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej.

Miasto Przemyśl rozpoczęło prace nad przygotowaniem Planu adaptacji do zmian klimatu.

Jeśli interesuje Cię temat zmian klimatu, kliknij w poniższy przycisk i weź udział w ankiecie

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 13-09-2022 09:18
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 13-09-2022 09:18