14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwa remont ulicy Siemiradzkiego

Licząca niespełna 400 metrów, ważna dla komunikacji w naszym mieście, ulica H. Siemiradzkiego jest poddawana gruntownemu remontowi. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej, czyli mechanizmu wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Dofinansowanie wynosi 700 000 zł, a wartość całości prac to 1 985 946,33 zł.

Remont ulicy Siemiradzkiego - po prawej rozebrane chodniki, maszyny drogowe i  przejeżdżający autobus

Przebudowa ulicy Siemiradzkiego polega na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni tj.: warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,

  • odcinkowej rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych wraz z częściową wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych

  • uzupełnieniu oraz wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Remont ulicy Siemiradzkiego - rozebrane chodniki, maszyny drogowe.

Przewidywany termin zakończenia prac to początek grudnia br.

zdjęcia: Witold Wołczyk

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 06-09-2022 14:10
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 06-09-2022 14:11