Dobiegają końca inwestycje drogowe na Kazanowie.

Wczoraj tj. 24 sierpnia br. Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun wraz z Zastępcą Bogusławem Świeżym uczestniczyli w odbiorze ulicy Dwernickiego na osiedlu Kazanów. W spotkaniu uczestniczyli również radni z w/w okręgu - p. Ewa Sawicka i p. Dariusz Lasek. Spotkanie w terenie było okazją do rozmowy na temat osiedla - jego potrzeb i planów na kolejne inwestycje.

W ramach inwestycji na ulicy Dwernickiego przeprowadzono:

  • rozebrano istniejącą nawierzchnię jezdni z płyt drogowych betonowych oraz ułożono warstwy wyrównawcze i ścieralne z mieszanek mineralno  – bitumicznych na podbudowie z kruszyw łamanych na długości około 110mb,
  • rozebrano istniejącą nawierzchnię chodników oraz wykonano nową z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
  • rozebrano istniejącą nawierzchnię zjazdów drogowych oraz wykonano nową z kostki brukowej betonowej,
  • dokonano regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
  • wymieniono istniejące elementy odwodnienia ulicy.

Całkowity koszt inwestycji: 350 846,43 zł brutto.

 

Delegacja odwiedziła również ulicę Boruty- Spiechowicza, która oficjalnie zostanie przekazana w przyszłym tygodniu.

W ramach inwestycji na ulicy Boruty - Spiechowicza przeprowadzono:

  • wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i zatoki postojowej oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych,
  • przeprowadzono rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników i wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej,
  • przeprowadzono rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z mieszanek mineralno – bitumicznych,
  • dokonano regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
  • wymieniono istniejące elementy odwodnienia ulicy.

Całkowity koszt inwestycji: 810 840,60 zł brutto.

 

 

Na ulicy Kazanowskiej trwa natomiast przebudowa chodników na długości 660 mb na nową kostkę betonową. Wymienione zostaną równiez krawężniki i betonowe obrzeża.

Całkowity koszt inwestycji: 294 938,01 zł brutto.

 

 

Zdjęcia: Maciej Wolański, Biuro Prezydenta Miasta

Tekst za Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Maciej Wolański Data publikacji: 25-08-2022 09:48 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 25-08-2022 09:51

Na skróty