11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Theatres/Cinemas/Culture Centres

Theatres:

Theatre in the Kazimierzowski Castle /Drama society named after Alexander Fredro

37-700 Przemyśl,  ul. Grodzka 1
phone/fax 16 6782543
www.fredreum.pl , e-mail:

Theatre „Zawieszeni”

37-700 Przemyśl, Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70,
phone. +48 16 670 76 73

Cinemas:

„Centrum” Cinema
37-700 Przemyśl, ul. S. Konarskiego 9, phone. +48 16 678 35 50, fax.16 678 20 09
www.kino.ck.przemysl.pl, e-mail:


Culture Centres:

Centre of Culture
37-700 Przemyśl, ul. S. Konarskiego 9, phone/fax +48 16 678 20 09
www.ck.przemysl.pl , e-mail:


Przemyśl Centre of Culture and Science
37-700 Przemyśl, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1,
phone/fax +48 16 678 50 61
www.kultura.przemysl.pl , e-mail:

Youth House of Culture
37-700 Przemyśl, ul. Św. Józefa 6, phone. +48 16 670 20 03
www.mdkprzemysl.republika.pl  e-mail:

Civic Library in Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 15, phone. +48 16 678 39 60
www.biblioteka.przemysl.pl    

Opublikował:  | Data publikacji: 22-07-2009 13:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-02-2011 10:57