25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Baza cen odpadów

Ekoetos.pl to portal informacyjny poświęcony szeroko rozumianej tematyce ochrony środowiska. Wśród wielu ważnych informacji, które można tam znaleźć znajduje się baza wiedzy na temat wysokości cen odpadów komunalnych w poszczególnych gminach.

OPŁATA ŚMIECIOWA

W każdej gminie ustalana jest opłata za wywóz śmieci, którą ponoszą mieszkańcy. Wysokość stawek może się znacząco różnić między poszczególnymi gminami ze względu na zróżnicowane koszty systemu gospodarowania odpadami, utrzymania miejsc typu PSZOK czy też obsługi administracyjnej. Również liczba mieszkańców oraz ilość wytwarzanych przez nich odpadów ma znaczenie.

METODY NALICZANIA OPŁAT

Stawki za wywóz śmieci mogą być ustalane na podstawie kilku metod:

  • od liczby mieszkańców, którzy faktycznie zamieszkują daną nieruchomość (to metoda przyjęta w Przemyślu),
  • od powierzchni zamieszkanej nieruchomości,
  • od ilości zużytej wody,
  • od całego gospodarstwa (stawka ryczałtowa).

Gminy mogą wybrać tylko jeden sposób naliczania opłat albo zastosować kilka metod, np. w zależności od rodzaju zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna), terenu (miejski lub wiejski) czy też liczby mieszkańców w wybranej nieruchomości.

 SPRAWDŹ CENY ODPADÓW W WYBRANEJ GMINIE

kosze na śmieci.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 05-08-2022 14:03
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 05-08-2022 14:03