Akademia Programowania Informatycznego PWSW w Przemyślu jako akcelerator kompetencji informatycznych uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych

Nazwa Przedsięwzięcia:
Akademia Programowania Informatycznego PWSW w Przemyślu jako akcelerator kompetencji informatycznych uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych
Przedsiewzięcie:
PRL
Opis przedsięwzięcia:

Akademia Programowania Informatycznego (API) PWSW to przedsięwzięcie adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Przemyśla. Stanowi formę merytorycznej opieki nad uzdolnioną informatycznie młodzieżą. Celem działań w ramach API jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na rozwój zainteresowań i wybór ścieżki kariery zgodnej z aspiracjami edukacyjno-zawodowymi osób uczestniczących z API. Celem przedsięwzięcia jest również dostarczanie pracodawcom związanym z przemyską gospodarką specjalistów, wyposażonych w najbardziej poszukiwane przez pracodawców fachowe kompetencje  informatyczne wzbogacone o kompetencje społeczne (interpersonalne, samoorganizacyjne), a także promowanie kierunków informatycznych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych Przemyśla.

Zakres przedmiotowy:

Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował między innymi:

  1. Realizacja dwóch edycji konkursu informatycznego PWSW  dla uczniów szkół (w roku 2022 i 2023)
  2. Realizacja dwóch edycji Akademii Programowania Informatycznego (w roku 2022 i 2023)
Dostępność:

Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus 2018-2025. Będzie zrealizowane z uwzględnieniem  Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt uwzględnia standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez:

  1. zgodność ze standardem WCAG 2.1;
  2. materiały w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych ( na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie;
  3. wszystkie szkolenia organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych.
Opublikował(a): Iwona Sosa-Choma Data publikacji: 02-08-2022 11:57 Modyfikował(a): Iwona Sosa-Choma Data modyfikacji: 02-08-2022 11:57

Na skróty