10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Święto Policji w przemyskiej Komendzie

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak, kadra kierownicza komendy miejskiej, a także przedstawiciele służb mundurowych, samorządów - w tym Prezydent Wojciech Bakun oraz Starosta Przemyski Jan Pączek - i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podczas uroczystej zbiórki wręczono nominacje na wyższe stopnie policyjne.

Uroczystość z okazji obchodów Święta Policji odbyła się na placu Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Gospodarzem uroczystości był  Komendant Miejski Policji w Przemyślu nadkom. Janusz Kiszka, który przywitał wszystkich zgromadzonych . W czasie swojego przemówienia zwrócił uwagę na nowe wyzwania i zagrożenia oraz dodatkowe zadania, z jakimi musieli się zmierzyć policjanci w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Docenił wzajemną współpracę policji z władzami samorządowymi, służbami mundurowymi oraz instytucjami. Podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom przemyskiej komendy. Złożył też gratulacje z okazji awansów, odznaczeń i wyróżnień.

Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu nadkom. Janusza Kiszki

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak podziękował przemyskim policjantom za zaangażowanie podczas działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii covid-19, a także za pomoc i ofiarność dla obywateli Ukrainy, którzy po wybuchu wojny szukali schronienia na terenie naszego miasta. Podczas przemówienia Komendant w szczególny sposób wyróżnił przemyskich policjantów za celujące zdanie egzaminu z nowych wyzwań, jakie przyniosła aktualna sytuacja geopolityczna w Europie. Złożył również gratulacje z okazji awansów i odznaczeń.

- Za to wszystko co się działo od 24 lutego, chciałbym Państwu serdecznie podziękować. Mogę ;powiedzieć, że dosłownie ramię w ramię udzielaliśmy pomocy na tej pierwszej linii frontu. Mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że tak jak się spisał Przemyśl nie spisało się żadne miasto na świecie. Te wszystkie nagrody i tytuły, które są nam teraz przyznawane, odbieram jako Prezydent, ale one są także dla Państwa - to Wy, jako policjanci, przy współudziale innych służb, jesteście częścią tej wielkiej akcji pomocowej. Powinniśmy być dumni - nie tylko z tego powodu, że zachowaliście się tak jak powinni zachować się funkcjonariusze policji, a ja tak jak powinien zachować się samorządowiec - ale przede wszystkim, że zachowaliśmy się tak jak powinni zachować się ludzie. Z całego serca w swoim i imieniu mieszkańców dziękuję Wam za trud i wysiłek włożony w pomoc uchodźcom z Ukrainy - podziękował przemyskim policjantom Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. 

Wystąpienie Prezydenta Wojciecha Bakuna

Także pozostali goście, którzy brali udział w uroczystej zbiórce, kierowali do zgromadzonych policjantów i pracowników gratulacje i życzenia.

Podczas uroczystego apelu wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie policyjne. Łącznie w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu awansowanych zostało 95 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awans otrzymało 3 funkcjonariuszy, zaś w korpusie oficerów młodszych 7 policjantów. Kolejne awanse przyznane zostały w korpusie aspirantów i tu na wyższe stopnie mianowanych zostało ogółem 52 funkcjonariuszy. Awanse w korpusie podoficerów otrzymało 30 policjantów, natomiast w korpusie szeregowych 3 funkcjonariuszy.

Zostały również wręczone nagrody dla osób szczególnie wspierających pracę policji.

Wyróżnieni statuetką "Niedźwiedzia Przemyskiej Policji”, w tym Prezydent Wojciech bbkun

Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji KMP w Przemyślu, wręczyła trzy statuetki „Niedźwiedzia Przemyskiej Policji”, jest to szczególne wyróżnienie dla osób wspierających pracę Policji. W tym roku otrzymali je: Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, gen. bryg. SG Andrzej Popko oraz płk prof. dr hab. Roman Błahuta - Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych.

pododdział policji biorący udział w święcie

 

 

tekst za: podkarpacka.policja.gov.pl

zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 29-07-2022 11:50
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-07-2022 11:50