8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Skład Zespołu ds. zmiany granic Miasta Przemyśla

Z dniem 31 stycznia 2007r. Prezydent Miasta Przemyśla powołał Zespół ds. zmiany granic Miasta Przemyśla, którego skład został uzupełniony o kolejne osoby w sierpniu 2007r.

W jego skład wchodzą:

1) Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla
- Przewodniczący Zespołu


2) Maria Łańcucka - Skarbnik Miasta Przemyśla
- Członek Zespołu

3) Maria Kuźmińska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Strategii Rozwoju
i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- Członek Zespołu

4) Alicja Strojny - Naczelnik Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- Członek Zespołu

5) Halina Kwiecień - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- Członek Zespołu

6) Piotr Idzikowski - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- Członek Zespołu

7) Jan Jarosz - Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- Członek Zespołu

8) Andrzej Pawłowski - Kierownik Biura Rozwoju Miasta Przemyśla
w Przemyślu
- Członek Zespołu

9) Jacek Cielecki - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu
w Przemyślu
- Członek Zespołu

10) Jan Bartmiński - Radny Rady Miejskiej w Przemyślu
- Członek Zespołu

11) Ludwik Kaszuba - Radny Rady Miejskiej w Przemyślu
- Członek Zespołu

12) Bogusław Zaleszczyk - Radny Rady Miejskiej w Przemyślu
- Członek Zespołu

13) Janusz Zapotocki - Radny Rady Miejskiej w Przemyślu
- Członek Zespołu

14) Grzegorz Hayder - Radny Rady Miejskiej w Przemyślu
- Członek Zespołu

15) Władysław Bukowski - Radny Rady Miejskiej w Przemyślu
- Członek Zespołu.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2007 09:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-11-2007 09:42