21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu programu współpracy na rok 2008

W dniu 29 października br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w którym łącznie wzięły udział 34 osoby.
Prowadząca spotkanie pani Danuta Wiech, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego, zaprezentowała zebranym program spotkania, który obejmował konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, podsumowanie współpracy samorządu Miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 oraz sprawozdanie z działalności Grup Roboczych.

Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprezentował projekt programu współpracy na rok 2008, omawiając zmiany wprowadzone w porównaniu z obecnie obowiązującym programem.
Następnie głos zabrali przewodniczący następujących Grup Roboczych: pani Zofia Kulig, Grupa ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży; pani Krystyna Makara, Grupa ds. Osób Biednych i Bezdomnych; pan Edward Smuk, Grupa ds. Nauki, Kultury i Edukacji; pan Mieczysław Gibała, Grupa ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz pani Jadwiga Duda, przewodnicząca Grupy ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia. Przewodniczący dokonali podsumowania prac swoich Grup, omówili zgłoszone w toku prac propozycje zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje oraz zwrócili się z zachętą do wszystkich obecnych o zaangażowanie i aktywne włączenie się w prace Grup.


Na zakończenie pani Danuta Wiech podsumowała współpracę z organizacjami pozarządowymi w bieżącym roku. 

Zapraszamy do Galerii.

 

JPGUczestnicy spotkania

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2007 09:59
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 13:57