9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla uprzejmie informuje, że w dniu 9 listopada 2007 r. Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej

Przemyśl, dnia 9 listopad 2007 r.

GL.I/IV-71441-6/07

 

Prezydent Miasta Przemyśla uprzejmie informuje, że w dniu 9 listopada 2007 r. Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

1)       ul. J. Słowackiego 81 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

   Piotr Gdula,

2)        ul. J. Słowackiego 64 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

   Krystyna Kogutowicz,

3)     ul. Rynek 26 (10,81 m2) -  najwyższą miesięczną stawkę czynszową   zaoferowało:

   PH „LIBERA” Beata Bonarek Spółka                                                  Jawna,

4)        ul. Krasińskiego 16 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

   Adam Dzięgło,

 

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

ad. 1) –              450 zł,

ad. 2) –              500 zł,

ad. 3) –                60 zł,

ad. 4) –           1.520 zł,

DOTwyniki aukcji (92,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-11-2007 09:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:19