10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

89 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 11 listopada br. obchodziliśmy 89 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W Przemyślu uroczystość ta połączona była z poświęceniem i nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu. O godzinie 9.00 Prezydent Miasta Przemyśla oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl na Cmentarzu Głównym złożyli kwiaty na grobach: Nieznanego Żołnierza, Orląt Przemyskich, Ireny Benszówny i Legionistów.

Godzinę później w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny połączona z poświęceniem sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Aktu poświęcenia dokonał J.E. Ks. Abp. Józef Michalik Metropolita Przemyski. Po Mszy Św. przemaszerowano w kierunku Pomnika Orląt Przemyskich. Podczas przemarszu złożono kwiaty przy Pomniku Józefa Piłsudskiego przy ul. Wodnej oraz przy poświęconej jego pamięci tablicy przy Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Główne uroczystości z okazji 89 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod Pomnikiem Orląt Przemyskich rozpoczęto od przekazania poświęconego sztandaru Komendzie Miejskiej Policji. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji aktu wręczenia dokonał Podinspektor Paweł Wojtunik, który bezpośrednio po akcie wręczenia odczytał list okolicznościowy.

Z okazji Święta Państwowego głos zabrał Andrzej Zapałowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Kuchciński i Piotr Tomański Posłowie na Sejm RP. W imieniu władz wojewódzkich wystąpił Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na coraz liczniejsze uczestnictwo młodzieży w świętach państwowych i rocznicach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Dodał, iż to z ufnością pozwala nam patrzeć w przyszłość. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wieńców pod Pomnikiem Orląt Przemyskich przez przedstawicieli środowisk kombatanckich, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, spółek miejskich oraz samych mieszkańców Przemyśla.

W sobotę 10 listopada odbył się Jubileusz 10-lecia nadania Hufcowi Ziemi Przemyskiej imienia Orląt Przemyskich. Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w Kościele Św. Trójcy. Podczas oficjalnej części uroczystości Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla otrzymał Odznakę Honorową Przyjaciół Harcerstwa. Odznaką Honorową Harcerstwa Przemyskiego odznaczony został również Jan Jarosz Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki.

   Jak zwykle z okazji Święta Niepodległości napłynęły na ręce Prezydenta Miasta Przemyśla miłe życzenia dla mieszkańców Przemyśla z naszych miast partnerskich. "W imieniu społeczności miasta Lwowa pozwolę sobie przekazać Panu pozdrowienia z okazji narodowego święta Polski - Dnia Niepodległości. Proszę przyjąć najszczersze życzenia pomyślności, pokoju, dobrobytu, wielu lat rozwoju i sukcesów dla Pańskiego kraju." - napisał Mer Miasta Lwowa Andrzej Sadowy. Mer Miasta Truskawca Lew Gricak obok życzeń zwrócił uwagę, że: "Razem z Wami żyjemy w niełatwym, ale ważnym dla obecnych i przyszłych pokoleń, okresie demokratycznych przemian i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnie pokonujemy tymczasowe trudności i skutecznie wdrażamy w życie programy narodowe, czego wyraźnym przykładem jest wieloletnia współpraca między naszymi miastami."

JPGWystąpienie Andrzeja Zapałowskiego Posła do parlamentu Europejskiego (85,01KB)

JPGSkładanie kwiatów na Cmentarzu Głównym (94,03KB)

JPGWystąpienie Andrzeja Zapałowskiego Posła do parlamentu Europejskiego (85,01KB)

JPGSkładanie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (110,88KB)

JPGUroczystość przekazania Sztandaru (100,53KB)

JPGWystąpienie Podinspektora Pawła Wojtunika przedstawiciela Ministra MSWiA oraz Komendanta Głownego Policji (91,34KB)

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich (95,28KB)

JPGMsza Św. koncelebrowana odprawiona w Intencji Ojczyzny w Archikatedrze w Przemyślu (77,88KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (76,26KB)

JPGSkładanie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (94,40KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (100,35KB)

JPGSkładanie kwiatów na Cmentarzu Głównym (98,34KB)

JPGSkładanie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (91,87KB)

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich (74,98KB)

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich (114,41KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (98,44KB)

JPGUroczystości pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (59,76KB)

JPGPoświęcenie sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu (111,02KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (79,17KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (87,38KB)

JPGMsza Św. koncelebrowana odprawiona w Intencji Ojczyzny w Archikatedrze w Przemyślu (71,14KB)

JPGUroczystości pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (81,81KB)

JPGWystąpienie Artura Jędrucha Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu (83,25KB)

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich (67,31KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (88,88KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (97,65KB)

JPGAkt przekazania Sztandaru przez przedstawiciela MSWiA Podinspektora Pawła Wojtunika na ręce Artura Jędrucha Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu (137,82KB)

JPGSkładanie kwiatów na Cmentarzu Głównym (79,16KB)

JPGWystąpienie Marka Kuchcińskiego Posła na Sejm RP (100,04KB)

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich (88,16KB)

JPGMsza Św. koncelebrowana odprawiona w Intencji Ojczyzny w Archikatedrze w Przemyślu (62,30KB)

JPGRobert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla (110,46KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (71,75KB)

JPGDefilada (99,71KB)

JPGWbijanie gwoździ i wpis do księgi pamiątkowej - Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla (58,22KB)

JPGPoczty Sztandarowe Przemyskich Szkół i Organizacji Związkowych podczas składania kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (110,12KB)

JPGMsza Św. koncelebrowana odprawiona w Intencji Ojczyzny w Archikatedrze w Przemyślu (56,09KB)

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich (101,69KB)

JPGSkładanie kwiatów przez Dowództwo Garnizonu Przemyśl (88,54KB)

JPGSkładanie kwiatów na Cmentarzu Głównym (99,34KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-11-2007 08:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43