-2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wkrótce ruszy kolejna inwestycja drogowa!

Przed nami kolejna inwestycja drogowa - „Remont drogi krajowej nr 28 – ulica H. Siemiradzkiego w Przemyślu na odcinku od km 346+828 do km 347+212”. (od skrzyżowania z ulicą Aleksandra Dworskiego do skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza).

 

DSC_1466.jpeg

 

W celu wykonania przebudowy nawierzchni jezdni i chodników zaplanowano wykonanie robót polegających na:

 • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni tj.: warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej
  i ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej,
 • odcinkowej rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej
  i podbudowie z kruszyw łamanych wraz z częściową wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej
  z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej
  i podbudowie z kruszyw łamanych
 • uzupełnieniu oraz wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy,
 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 700 000,00 zł.

 

Źródło informacji: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Zdjęcie: Kamil Krukiewicz, Biuro Prezydenta Miasta

Opublikował: Maciej Wolański | Data publikacji: 01-07-2022 11:24
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-07-2022 10:05