14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trzy pokolenia twórców – Warsztat i dzieła Ferdynanda, Stanisława, Zygmunta Majerskich

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza 28 czerwca 2022 roku o godzinie 16.00 zaprasza na wernisaż wystawy Trzy pokolenia twórców – Warsztat i dzieła Ferdynanda, Stanisława, Zygmunta Majerskich i towarzyszącą mu mikrokonferencję tematyczną. Wydarzenie odbędzie się w budynku głównym Muzeum przy placu Berka Joselewicza 1.

Zbiory, które zostaną pokazane na wystawie to opowieść o warsztacie i dorobku trzech twórców wywodzących się z rodziny Majerskich, protoplasty rodu – rzeźbiarza Ferdynanda Majerskiego, jego syna – architekta Stanisława Majerskiego oraz wnuka Zygmunta Majerskiego, również architekta.

Prezentowane materiały pochodzą z niedawno odnalezionych, a przez wiele lat uważanych za zaginione, zbiorów projektów Majerskich, które obecnie są katalogowane i opracowywane przez zespół: dr hab. Anna Sylwia Czyż, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Bartosza Podubny we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żołyni, przy wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą „Polonika” – Zbiory Dąbrowskich z Żołyni, również z zasobów: Archiwum Archidiecezji Przemyskiej, Muzeum Architektury we Wrocławiu, rodziny Majerskich i autorów wystawy.

Kuratorzy wystawy: Magalena Kątnik-Kowalska, Beata Majerska-Pałubicka, Ryszard Nakonieczny, Bartosz Podubny, Tomasz Wagner.

Widok na Katedrę i ulicę Katedralną

Program mikrokonferencji:

16.00 – 16.10 – wstęp i powitanie - Jan Jarosz, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

16.10 – 16.20 – Wprowadzenie. Dziedzictwo pokoleń - dr hab. Inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚl., Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach. Kierownik Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej.

16.20 – 16.30 – Problemy modernizacyjne i konserwatorskie na przykładzie wybranych obiektów Zygmunta Majerskiego - dr hab. Inż. arch. Tomasz Wagner, prof. PŚl., Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach.

16.30 – 16.45 – Skarby ze Starej Szafy – o odkryciu kolekcji projektów w Żołyni, w pracowni Franciszka Dąbrowskiego - Magdalena Kątnik-Kowalska, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni.

16.45 – 17.00 – Od Oświęcimia do Kołomyi. Pół tysiąca kilometrów realizacji Ferdynanda i Stanisława Majerskich - Bartosz Podubny, Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

17.00 – 17.25 – Między nowoczesnością a tradycją – transkulturowe aspekty w twórczości duetu Zygmunt Majerski – Julian Duchowicz – wybrane zagadnienia - dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach.

17.30 – Otwarcie wystawy Trzy pokolenia twórców – Warsztat i dzieła Ferdynanda, Stanisława, Zygmunta Majerskich.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-06-2022 13:05
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-06-2022 13:05