5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wypełnij deklarację dotyczącą źródeł ciepła - zbliża się termin!

Przypominamy, że zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB na stronie internetowej: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu.

Linki do deklaracji:

Deklaracja Formularz A – budynki mieszkalne i lokale mieszkalne:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)

Deklaracja Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

na której znajdziecie Państwo m.in. wzory deklaracji.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI MIJA 30.06.2022 R.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-06-2022 10:25
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-06-2022 10:25